H oznake [& njihov vpliv na SEO optimizacijo]

Po eni od SEO marketinških raziskav, 15,36% vseh anketiranih SEO strokovnjakov, smatra H oznake (h tags), za najpomembnejši SEO element na spletni strani (vir 1: Databox – Blog SEO: 39 Expert Tips for Optimizing Your Blog Posts for SEO)

h oznake

Po drugi raziskavi (vir 2 – 70 Important SEO Statistics for 2020 – Backlinko) kar 25% spletnih strani malih podjetnikov nima glavne, H1 oznake:

h1 oznake

Že samo ti dve raziskavi, povesta, da spletne strani, kjer Google optimizacija upošteva ustrezno označevanje H oznak, prinaša višje uvrstitve na Googlu (ker četrtina spletnih strani sploh H oznak nima urejenih), posledično pa tudi višjo vidnost/opaznost strani in več poslov od internetne strani.

Kaj so H oznake

H oznake (heading oznake) so oznake v spletnih vsebinah, ki jih uporabite za označevanje glavnega naslova spletne vsebine in naslovov poglavij. S pomočjo H oznak pomagate bralcem spletnih vsebin in Googlu diverzificirati/ločiti ostale oblike teksta (npr. odstavke) od glavnega naslova in naslovov poglavij:

h oznake

H oznake, v različnih CMS-jih, označujete različno, na zgornji sliki je prikazano označevanje s H oznakami, v WordPressu s pomočjo Gutenberg urejevalnika besedil.

S H oznakami, obiskovalcem, bralcem in Googlu, preprosto poveste, kaj je glavni naslov vaše spletne vsebine (t.i. H 1 oznaka) in kaj so naslovi poglavij znotraj vsake posamezne vsebine (H2, H3, itd..).

Posebnosti, SEO miti in “večne SEO debate” v povezavi s H oznakami

Če redno spremljate SEO nasvete, ste sigurno opazili, da je ustrezno in SEO “pravilno” označevanje delov besedil s H oznakami, med SEO strokovnjaki, predmet “večnih debat”.

Medtem, ko H oznake od 2 do 6 (H2 do H6), za nekatere, naj ne bi bile tako pomembne za Google, se večina SEO industrije strinja, da je H1 oznaka za Google, zelo pomembna.

Po drugi strani, John Muller iz Googla, pravi, da H oznake sploh niso ranking faktor, še posebej pa ne v smislu hierarhije (češ, H1 oznake so bolj pomembne kot H2, itd…), vir 3 – Google Explains How to Use Headings for SEO.

NAMIG: Načeloma velja, da ustrezna raba H oznak pomaga Googlu prepoznati boljšo organiziranost vsebin, uporabnikom pa pomaga do lažje navigacije po vsebinah, sicer pa večina SEO stroke vseeno priporoča, da pri H oznakah uporabljate natančno rabo ključnih besed (exact keywords), rabo sinonimov (LSI keywords), ustrezen vrstni red oznak ter, da upoštevate marketinško privlačnost spisanih naslovov.

Kako označevati H oznake

Preprost primer kako označevati H oznake, poglejte na spodnji sliki.
Na desni strani spodnje slike so prikazane H oznake za vsebino Kako optimizirati spletno stran:

  • S H1 oznako je označeno samo eno besedilo (glavni naslov). Nekatere SEO študije zagovarjajo, da je maksimalno število H1 oznak, v eni spletni vsebini, lahko 1.
  • S H2 oznako sta označena 2 dela vsebine, od katerih najmanj eden vključuje ključno besedo, za katero je optimizirana spletna vsebina (t.j. kako optimizirati spletno stran). Nekateri SEO strokovnjaki priporočajo rabo največ 10 H2 oznak v eni spletni vsebini.
  • S H3 oznakami so označena podpoglavja glavnih poglavij. Ta podpoglavja vključujejo sinonime in sorodne ključne besede (t.i. LSI keywords) glavne/primarne ključne besede. Če je glavna/primarna ključna beseda “kako optimizirati spletno stran”, so sorodne besede še npr: kako optimizirati, onsite SEO, itd…

NAMIG: Ko pri pisanju SEO tekstov uporabljate več poglavij, vključite ključne besede, na katere targetirate v poglavjih, v naslove poglavij.

Primeri označevanj naslovov s H oznakami

Spodaj so prikazani različni primeri kako so za SEO potrebe, uporabljene in opremljene H oznake.

Primer rabe H oznak v panogi izračunavanja bonitet podjetij

Na spodnji sliki so, na desni strani slike, prikazane H oznake spletne strani ebonitete.si, ki obiskovalcem prikazuje bonitete podjetij in drugih subjektov:

Ključna beseda “bonitete podjetij” je vključena v H1 oznako, s H2 oznako je opremljen sinonim ključne besede (boniteta podjetja).

Primer rabe H oznak spletne trgovine na hrvaškem trgu oblek za nosečnice (trudnice) – Bambini.hr

Na spodnji sliki so prikazane H oznake v katerih je vključena ključna beseda “trudnice”/nosečnice za ponudbo oblek za nosečnice v trgovini Bambini.hr:

Na zgornji sliki:

  • Ne samo naslov (H1 oznaka), ampak tudi nazivi produktov (H3 oznake) vključujejo ključno besedo “trudnice”.

Primer rabe H oznak v spletni trgovini vzmetnice Pohištvo123.si

Na spodnji sliki je prikazana raba H oznak v spletni trgovini vzmetnice Pohistvo123.si:

NAMIG: Nekatere SEO študije navajajo, da raba natančnih (exact) ključnih besed med produkti (kot je to v zgornjem primeru za vzmetnice), ni “obvezna”, nekateri SEO testi pa celo dokazujejo, da pretirana raba exact ključnih besed v imenih produktov, “škodijo” uvrstitvam na Googlu.

Namesto exact ključnih besed uporabite sinonime in sorodne besede. V zgornjem primeru, namesto ključne besede “vzmetnice”, uporabite raje besedne zveze “spominska pena, trda ležišča, jogiji,…”.

Zelo lep primer kombinacije sorodnih ključnih besed poglejte na spodnji sliki, kjer je predstavljena ponudba previjalnih komod, trgovine Pikapolonica.si:

“Glavna” ključna beseda, v zgornji ponudbi, je “previjalne komode“, posamezne komode v trgovini Pikapolonica.si, pa so opisane z izrazi “komoda” in blagovna znamka posamezne komode.

Povzetek

Po raziskavi SERanking – 10 most common SEO issues to avoid in 2020 (vir 4), spadajo H oznake, med ene najpogostejših SEO težav.

Med vsemi Google SEO težavami, so prazne/manjkajoče H2 oznake celo na drugem mestu najpogostejših SEO težav, zato priporočam, da urejene H oznake postavite na prva mesta vaših nalog pri izboljševanju SEO optimizacije vaših strani.

Viri in povezave:

1 – Databox – Blog SEO: 39 Expert Tips for Optimizing Your Blog Posts for SEO
2 – 70 Important SEO Statistics for 2020 – Backlinko
3 – Google Explains How to Use Headings for SEO
4 – 10 most common SEO issues to avoid in 2020