Uporabniška izkušnja [Kaj je & kako jo izboljšati]

Izraz “uporabniška izkušnja” se nanaša na vse interakcije in dojemanje, ki jih ima uporabnik med interakcijo z izdelkom, storitvijo, aplikacijo ali spletno stranjo (1). Uporabniška izkušnja je celosten občutek, ki ga ima uporabnik glede načina, kako je zasnovan in izveden izdelek ter kako se odziva na njegove potrebe, cilje in pričakovanja.

uporabniška izkušnja definicija

Dobro zasnovana uporabniška izkušnja vključuje več dejavnikov, kot so enostavnost uporabe, učinkovitost, zadovoljstvo, privlačnost, intuitivnost in dostopnost izdelka ali storitve. Pomembno je, da uporabniška izkušnja olajša uporabniku doseganje njegovih ciljev na enostaven in učinkovit način ter ga navdušuje.

Pri oblikovanju uporabniške izkušnje je pomembno upoštevati potrebe, preference in kontekst uporabnikov. To vključuje razumevanje njihovih ciljev, motivacij, izkušenj in omejitev. Z uporabo metode, kot je uporabniško testiranje, se lahko pridobi povratne informacije od uporabnikov in izboljša izkušnja z izdelkom ali storitvijo.

Dobra uporabniška izkušnja ima lahko pozitiven vpliv na uporabnikovo zadovoljstvo, zvestobo, učinkovitost uporabe, konverzije in uspeh izdelka ali storitve na trgu. Zato je oblikovanje uporabniške izkušnje pomemben vidik pri razvoju izdelkov in storitev.

Kako izboljšati uporabniško izkušnjo na spletni strani

Izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani je ključno za zagotavljanje pozitivnega dojemanja in zadovoljstva uporabnikov. Spodaj je nekaj nasvetov, kako to doseči:

 • Enostavnost uporabe: Poskrbite, da bo vaša spletna stran intiuitivna* in enostavna za uporabo. Jasnemu in doslednemu navigacijskemu meniju omogočite enostavno premikanje po spletnem mestu. Prav tako upoštevajte uporabniške tokove, da bodo ključne informacije dosegljive v nekaj korakih.
 • Hitrost nalaganja: Poskrbite, da se bo vaša spletna stran hitro nalagala. Uporabniki imajo nizko toleranco do počasnega nalaganja in bodo verjetno zapustili stran, če se le-ta ne odpre v nekaj sekundah. Optimizirajte velikost slik, minimizirajte uporabo zunanjih skript in izberite hitro gostovanje, da zagotovite hitro nalaganje strani. Več: Kako izboljšati hitrost spletne strani.
 • Jasnost in berljivost: Uporabite berljive pisave, ustrezno velikost besedila in ustrezno kontrastnost, da zagotovite, da so informacije na spletni strani enostavno berljive. Uporabite tudi ustrezne odstavke, podnaslove in ločila, da besedilo postane bolj berljivo.
 • Vizualni dizajn: Privoščite si privlačen vizualni dizajn, ki je v skladu z identiteto blagovne znamke. Uporabite privlačne barvne sheme, kakovostne slike in ustrezno postavitev elementov na strani, da ustvarite vizualno privlačno in estetsko dovršeno spletno mesto.
 • Povratne informacije in interakcija: Zagotovite uporabnikom povratne informacije o njihovih dejanjih na spletni strani. Na primer, če uporabnik izpolni obrazec ali opravi nakup, mu zagotovite potrditveno sporočilo ali povratno informacijo o uspehu. Prav tako omogočite uporabnikom enostavno interakcijo s spletnim mestom prek obrazcev, komentarjev ali kontaktnih podatkov.
 • Testiranje uporabnikov: Izvedite testiranje uporabnikov, da pridobite neposredne povratne informacije o uporabniški izkušnji na vaši spletni strani. S tem boste lahko ugotovili morebitne težave ali izzive, s katerimi se uporabniki soočajo, ter izboljšali njihovo izkušnjo na podlagi teh ugotovitev.
 • Analiza podatkov: Uporabite orodja za sledenje in analitiko, kot so Google Analytics, da spremljate uporabniško vedenje na svoji spletni strani. S tem boste pridobili vpogled v to, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto, kje se srečujejo s težavami in kaj prinaša najboljše rezultate. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšate svojo spletno stran in prilagodite uporabniško izkušnjo.
Visoka kakovost uporabniške izkušnje na spletni strani je ključnega pomena, saj lahko izboljšanje le-te za 10% povzroči povečanje konverzijskih stopenj za 15% (vir: Nielsen Norman Group).

Zakaj je pomembna kakovostna uporabniška izkušnja na spletni strani [kaj pravijo raziskave]

Kakovostna uporabniška izkušnja na spletni strani je izjemno pomembna iz več razlogov, podkrepljenih z raziskavami in podatki. Tukaj je nekaj argumentov, ki dokazujejo vrednost kakovostne uporabniške izkušnje:

 • Povečanje zadovoljstva uporabnikov: Študije kažejo, da visoka kakovost uporabniške izkušnje močno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. Srečni uporabniki so bolj nagnjeni k pozitivnemu mnenju o blagovni znamki, ponovnemu nakupu in pozitivnemu širjenju besede (vir 1: “The ROI of User Experience” (Forrester Research, 2019): Raziskava, ki je pokazala, da vsak dolar, vložen v izboljšanje uporabniške izkušnje, prinaša povprečen donos v višini 100 dolarjev).
 • Izboljšanje konverzij: Odlična uporabniška izkušnja na spletni strani lahko prispeva k povečanju konverzij, kot so nakupi, registracije ali naročnine. Raziskave so pokazale, da lahko že majhna izboljšanja uporabniške izkušnje, kot je poenostavitev postopka nakupa, privedejo do znatnih povečanj konverzijskih stopenj (vir 2: “The Business Impact of Investing in User Experience” (Accenture, 2019): Ta raziskava je pokazala, da podjetja, ki so v zadnjih desetih letih aktivno vlagala v uporabniško izkušnjo, dosegajo 228 % večjo rast prihodkov kot podjetja, ki niso vlagala v to področje).
 • Zmanjšanje stopnje opuščanja: Slaba uporabniška izkušnja lahko povzroči visoko stopnjo opuščanja na spletni strani. Študije so pokazale, da dolgi časi nalaganja, zapleteni postopki nakupa ali zmedena navigacija vodijo do tega, da uporabniki hitreje zapustijo spletno stran. Z izboljšanjem uporabniške izkušnje lahko zmanjšate opuščanje in povečate angažiranost uporabnikov. (vir 3: “The Value of User Experience, Why It Matters to You and Your Organization” (Nielsen Norman Group, 2019): Ta članek povzema več raziskav, ki kažejo, da izboljšanje uporabniške izkušnje prinaša povečanje konverzij, zmanjšanje stroškov podpore strankam in večjo zvestobo uporabnikov).
 • Povečanje zvestobe uporabnikov: Kvalitetna uporabniška izkušnja ima velik vpliv na zvestobo uporabnikov. Če uporabniki doživljajo pozitivno, enostavno in učinkovito interakcijo na spletni strani, so bolj verjetno, da se bodo vrnili in še naprej uporabljali vaše storitve. Zvesti uporabniki prinašajo večje prihodke, kot pa privabljanje novih uporabnikov. (vir 4, 5 “The Cost of Bad Design” (Goodman Carr, 2021): Ta raziskava je analizirala vpliv slabe uporabniške izkušnje na podjetja in ugotovila, da lahko podjetja izgubijo do 75 % obiska spletne strani zaradi slabe uporabniške izkušnje).
uporabniška izkušnja ux pomen
46% obiskovalcev zapusti spletno stran, ker ta ne “oddaja” enostavno razumljivega sporočila čemu je namenjena!!! (vir 6)


Kako poteka proces izboljševanja uporabniške izkušnje spletnih strani

Poti in metod za izboljševanje uporabniške izkušnje spletnih strani je precej, večina izmed njih pa v prvi vrsti zajema raziskavo trenutnega “obnašanja” obiskovalcev na spletnih straneh, definiranje ciljev izboljševanja UX (user experience), poravnavo vsebin v skladu s pričakovanji obiskovalcev, kreacijo vsebin in SEO optimizacijo vsebin, testiranje in razvoj (10):

proces izboljševanja uporabniške izkušnje

Kako pridobite povratne informacije od uporabnikov in jih uporabite za izboljšanje uporabniške izkušnje

Pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov in njihovo uporabo za izboljšanje uporabniške izkušnje je ključnega pomena. Tukaj je nekaj konkretnih primerov, kako to doseči:

 • Ankete in vprašalniki: Oblikujte ankete ali vprašalnike, ki jih uporabniki lahko izpolnijo na spletni strani ali po elektronski pošti. Vprašanja naj bodo usmerjena k razumevanju njihovih potreb, zadovoljstva, težav ali predlogov za izboljšave. Na podlagi odgovorov lahko identificirate ključna področja za izboljšanje. Brezplačno orodje za izdelavo anket in vprašalnikov je npr. Google Forms (7).
 • Uporabniški testi: Organizirajte seje uporabniških testov, kjer povabite uporabnike, da preizkusijo spletno stran in opravijo določene naloge. Med testiranjem opazujte njihove reakcije, beležite težave, ki jih doživljajo, in jih pozneje analizirajte. Te informacije vam bodo omogočile prilagajanje spletnega mesta glede na dejanske uporabniške izkušnje.
 • Spremljanje analitičnih podatkov: Uporabite orodja za spletno analitiko, kot je Google Analytics (8), za sledenje uporabniških vzorcev na vaši spletni strani. Analizirajte podatke, kot so stopnje opuščanja, čas preživet na strani, najbolj obiskane strani itd. Te informacije vam bodo pomagale ugotoviti, kje so potrebne izboljšave.
 • Komentarji in povratne informacije uporabnikov: Omogočite možnost komentiranja in oddajanja povratnih informacij na spletni strani. Uporabniki lahko delijo svoje izkušnje, pohvale ali težave, s katerimi se srečujejo. Redno preberite in analizirajte te povratne informacije ter ukrepajte glede na potrebe uporabnikov (14):
povratne informacije uporabnikov
 • A/B testiranje: Izvedite A/B testiranje, kjer primerjate dve različici spletnega mesta in preverite, katera prinaša boljšo uporabniško izkušnjo. S tem pristopom lahko kvantitativno ocenite učinke sprememb na uporabniško vedenje in izberete najboljšo možnost (9).
 • Spremljanje družbenih omrežij: Preverite družbena omrežja, kot so Twitter, Facebook, Reddit itd., kjer uporabniki lahko delijo svoje mnenje o vaši spletni strani ali izdelkih. Sledite komentarjem, povratnim informacijam in ocenam ter upoštevajte konstruktivno kritiko za izboljšave.
uporabniška izkušnja vrednost

Kako se meri uspeh in učinkovitost uporabniške izkušnje in kakšni so kazalniki uspeha

Merjenje uspeha in učinkovitosti uporabniške izkušnje (UX) je ključnega pomena za ocenjevanje izboljšav in spremljanje napredka. Tu je nekaj primerov kazalnikov uspeha in metod merjenja uporabniške izkušnje:

 • Stopnje konverzije: Merjenje konverzij je učinkovit kazalnik uspeha. Na primer, če imate spletno trgovino, lahko spremljate odstotek obiskovalcev, ki izvedejo nakup. Višje stopnje konverzije kažejo na boljšo uporabniško izkušnjo, ki spodbuja obiskovalce k dejanjem. Nekatere uporabne članke na temo izboljševanja konverzij spletnih strani so objavljeni na povezavi.
 • Stopnje opuščanja: Stopnja opuščanja (t.i. bouce rate, 11) se nanaša na odstotek obiskovalcev, ki zapustijo spletno stran brez izvedbe želenega dejanja, kot je nakup, registracija ali izpolnitev obrazca. Nizka stopnja opuščanja kaže na dobro uporabniško izkušnjo, ki obiskovalce zadržuje in spodbuja k nadaljnjemu interakciji.
 • Čas preživet na strani: Merjenje povprečnega časa, ki ga obiskovalci preživijo na spletni strani (t.j. average time on site), je kazalnik vključenosti in zanimanja. Daljše obiskovalci ostanejo na strani, večjo verjetnost imajo, da se ukvarjajo z vsebinami ali izdelki, kar kaže na pozitivno uporabniško izkušnjo.
 • Zadovoljstvo uporabnikov: Uporabniške ankete in povratne informacije lahko merijo zadovoljstvo uporabnikov. Uporabniki lahko ocenjujejo različne vidike uporabniške izkušnje, kot so enostavnost uporabe, vizualni dizajn, učinkovitost, storitve podpore itd. Višje ocene zadovoljstva kažejo na dobro UX.
 • Net Promoter Score (NPS): NPS je metoda za merjenje lojalnosti strank. Uporabniki ocenjujejo svojo verjetnost priporočila izdelka ali storitve drugim. Visok NPS kaže na zadovoljstvo uporabnikov in možnost, da postanejo zagovorniki vaše blagovne znamke (12).
 • Uspešnost opravljanja nalog: Merjenje uspešnosti pri izvajanju nalog je pomembno za preverjanje učinkovitosti uporabniške izkušnje. Na primer, če imate aplikacijo za naročanje hrane, lahko merite, koliko časa uporabniki potrebujejo za oddajo naročila ali kako hitro najdejo želeno jed. Boljše uspešnosti pomenijo boljšo UX.

Poleg tega lahko uporabite tudi kvalitativne metode, kot so intervjuji, opazovanje uporabnikov in sledenje njihovemu vedenju, da pridobite bolj podrobne vpoglede v uporabniško izkušnjo.

Po raziskavi 17+ Latest UX Statistics You Need To Know In 2023 (13) je slaba polovica spletnih strani za svojo TOP prioriteto v naslednjih 5 letih postavila izboljšanje uporabniške izkušnje na prvo mesto svojih spletnih poslovnih ciljev.

Zakaj uporabniško izkušnjo prilagajati času in trendom

Prilagajanje uporabniške izkušnje času in trendom je pomembno iz več razlogov:

 1. Zadovoljstvo uporabnikov: Spreminjajoče se potrebe in pričakovanja uporabnikov je treba obravnavati, da se zagotovi njihovo zadovoljstvo. Prilagajanje uporabniške izkušnje trendom omogoča, da uporabniki dobijo želeno in pričakovano izkušnjo, kar pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo in lojalnost do izdelka ali storitve.
 2. Konkurenčnost: Industrije se neprestano razvijajo in spreminjajo, kar pomeni, da se morajo podjetja prilagajati, če želijo ostati konkurenčna. Če ne sledite trendom in ne prilagodite uporabniške izkušnje novim zahtevam, obstaja možnost, da vas prehitijo konkurenti, ki so se uspešno prilagodili. Prilagajanje omogoča ohranjanje konkurenčne prednosti in privabljanje ter zadrževanje uporabnikov.
 3. Uporabniška zahtevnost: Spremembe v tehnologiji, uporabniških navadah in pričakovanjih uporabnikov lahko vplivajo na kompleksnost in zahtevnost uporabe izdelka ali storitve. Če se ne prilagodite novim trendom, se lahko zgodi, da bo izkušnja za uporabnike postala zastarela, neprijetna ali zapletena. Prilagajanje omogoča ustvarjanje bolj intuitivne, enostavne in učinkovite uporabniške izkušnje.
 4. Ohranjanje relevantnosti: Spreminjajoči se trendi in pričakovanja uporabnikov so pogosto odraz sprememb v družbi, tehnologiji in kulturi. Prilagajanje uporabniške izkušnje omogoča, da ostanete relevantni in povezani z vašo ciljno publiko. To vam omogoča, da se prilagajate spremembam okolja, dosežete nove segmente uporabnikov in izpolnite njihove potrebe.
 5. Inovacija in napredek: Prilagajanje uporabniške izkušnje trendom spodbuja inovacije ter napredek. Spreminjanje izkušnje na podlagi novih trendov in tehnologij vam omogoča, da raziskujete nove možnosti, izboljšujete funkcionalnost, vpeljujete nove funkcije in ponujate uporabnikom sveže in inovativne izkušnje.

Kam se osredočiti pri izboljševanju vaše uporabniške izkušnje NAJPREJ

Iz študije (14) je razvidno, da svoje prioritete pri izboljševanju uporabniške izkušnje usmerite v:

 • izboljševanje učinkovitosti (vaših storitev in produktov)
 • udobje in dobro počutje strank (pri uporabi vaših produktov in storitev)
 • prijazen servis in
 • v z znanjem podprto komunikacijo s strankami

Priporočam: Učinkovitejši spletni nastop in prodaja

Kakšne so najboljše prakse pri izboljševanju uporabniške izkušnje spletnih strani in SEO

Pri izboljševanju uporabniške izkušnje spletnih strani in SEO (optimizaciji spletnih mest za iskalnike) obstajajo nekatere najboljše prakse, ki lahko pomagajo doseči boljše rezultate. Tukaj je nekaj ključnih priporočil:

 1. Uporabniku prijazno oblikovanje: Poskrbite, da bo spletna stran enostavna za uporabo in navigacijo. Uporabite jasno strukturo, logično postavitev elementov in uporabniško prijazne ikone in gumbe. Zagotovite, da je vsebina berljiva, z dobro izbiro pisave, barv in kontrasta.
 2. Hitrost nalaganja: Optimizirajte hitrost nalaganja spletne strani, saj dolgi časi nalaganja negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Stisnite slikovne datoteke, minimizirajte uporabo vtičnikov in izboljšajte zmogljivost strežnika.
 3. Mobilna prilagodljivost: Upoštevajte mobilno prilagodljivost, saj vse več uporabnikov dostopa do spleta preko mobilnih naprav. Zagotovite, da se vaša spletna stran pravilno prikaže in deluje na različnih zaslonih in napravah.
 4. Kakovostna vsebina: Poskrbite za kakovostno, relevantno in uporabniku koristno vsebino. Zagotovite, da je vsebina dobro strukturirana, enostavna za branje in vsebuje ustrezne ključne besede za SEO optimizacijo.
 5. Optimizacija za iskalnike: Izvedite SEO strategijo, ki vključuje uporabo ustrezne ključne besede, optimizacijo meta oznak, povezav in URL-jev ter gradnjo kakovostnih povratnih povezav. S tem boste izboljšali vidnost in rangiranje vaše spletne strani v iskalnikih.
 6. Testiranje in analitika: Redno testirajte in analizirajte svojo spletno stran ter uporabniško vedenje. Uporabite orodja, kot so A/B testiranje, sledenje uporabniškim potem in analitika, da dobite vpogled v uporabniško izkušnjo in ugotovite možnosti za izboljšanje.
 7. Upoštevanje povratnih informacij: Poslušajte povratne informacije uporabnikov in jih uporabite za izboljšanje uporabniške izkušnje. Sledite mnenjem in predlogom uporabnikov ter jih vključite v načrte izboljšav.

O uporabniški izkušnji največkrat vprašate

V čem je razlika med pojmi UI, UX in dizajn spletne strani

UI (uporabniški vmesnik) se nanaša na vizualno oblikovanje in interakcijo med uporabnikom in spletno stranjo. UX (uporabniška izkušnja) pa vključuje celoten obseg uporabnikovega doživetja in zadovoljstva pri interakciji s spletno stranjo, vključno z učinkovitostjo, enostavnostjo uporabe in estetiko. Dizajn spletne strani pa je širši pojem, ki vključuje tako vizualni vidik (UI) kot tudi uporabniško izkušnjo (UX) ter druge vidike ustvarjanja in optimizacije spletnega mesta.

Ali in koliko zahteva izboljševanje uporabniške izkušnje sposobnost programiranja

Izboljševanje uporabniške izkušnje zahteva razumevanje in uporabo načel oblikovanja ter uporabniških interakcij, kar lahko (ni pa nujno) vključuje tudi določene tehnične sposobnosti programiranja.

V čem je razlika med customer in user experience

Razlika med customer experience (CX) in user experience (UX) se nanaša na njihovo osredotočenost in obseg.

Customer experience se nanaša na celovito izkušnjo strank z blagovno znamko, podjetjem ali organizacijo v celoti, vključno z vsemi interakcijami in dotiki, ne glede na kanal. User experience pa se osredotoča na specifično izkušnjo uporabnika pri interakciji z določenim izdelkom, storitvijo ali vmesnikom, kot je spletna stran, aplikacija ali fizični izdelek. CX se torej ukvarja z izkušnjo strank na širši ravni, medtem ko je UX bolj usmerjen na uporabniško izkušnjo z določenim izdelkom ali storitvijo.

Kaj je najpomembnejše pri uporabniški izkušnji

uporabniška izkušnja kaj je najbolj pomembno

Pomembnost posameznih točk se lahko razlikuje glede na cilje, občinstvo in vrsto spletnega mesta ali aplikacije.

Razlaga pojmov

*intiutivno. Če nekaj velja za intuitivno, to pomeni, da je enostavno razumljivo, brez potrebe po posebnem učenju ali navodilih. Intuitivnost se nanaša na naravno razumevanje ali uporabo nečesa brez veliko napora ali razmišljanja. Ko nekaj označimo kot intuitivno, pomeni, da uporabnikom ni treba razmišljati ali preučevati, kako nekaj deluje ali kako se uporablja. Namesto tega se lahko intuitivni izdelek, storitev ali uporabniški vmesnik hitro in enostavno uporabi na podlagi naravnih pričakovanj in občutka, ki ga imajo uporabniki. Intuitivnost je ključni vidik dobre uporabniške izkušnje. Ko je nekaj intuitivno, uporabniki hitreje dosežejo svoje cilje, se počutijo samozavestne pri uporabi izdelka ali storitve ter imajo manj možnosti za napake ali zmedo. Intuitivnost je torej pomemben cilj pri oblikovanju, da se olajša uporabniška izkušnja in izboljša uporabniško zadovoljstvo.