Optimizacija spletnih strani - INFORMATIVNI CENIK

Cenik za optimizacijo spletnih strani Seo-Praktik.si je informativen.
Za natančno in dokončno ponudbo optimizacije vaših internetnih strani se obrnite na kontaktno stran.
Podrobnosti o tem kaj je SEO, najdete na povezavi.

Optimizacija spletnih strani - INFORMATIVNI CENIK

Podrobnejši opis storitev iz cenika

On site optimizacija

K on site optimizaciji sodijo: optimizacija SEO naslovov, H1 naslovov in drugih H oznak, meta opisov, optimizacija spletnih tekstov z uporabo sinonimov in sorodnih iskanj, optimizacija slik ter ustrezna gradnja notranjih in zunanjih povezav. Cena  on site optimizacije vključuje tudi predloge za tehnično optimizacijo spletne strani. Največkrat se za on site optimizacijo zanimate podjetja in posamezniki, ki imate spletne trgovine, affiliate spletne strani in storitvene spletne strani. Cena za on site optimizacijo lahko vključuje tudi optimizacijo opisov produktov v spletnih trgovinah, optimizacijo kategorij v spletnih trgovinah, optimizacijo kategorij blogov in optimizacijo posameznih blog zapisov. Končna cena on site optimizacije se določi na podlagi števila želenih url naslovov na katerih se izvedejo izboljšave in na podlagi določitve vrste zahtevanih izboljšav. 

Pisanje bloga na spletni strani

Cena za pisanje bloga na spletni strani vključuje: pisanje blog zapisov na spletni strani naročnika, z vsebinami, pisanimi in SEO optimiziranimi za long tail ključne besede, v dogovorjenem obsegu in v dogovorjeni dinamiki. Najpogosteje je predviden obseg posameznega bloga zapisa med 1500 in 2000 besedami, najpogostejša dinamika pisanj je enkrat tedensko.
Merilo za kakovostno zapisane blog objave so visoke uvrstitve zapisanih blogov na iskalniku Google. Lestvica ocen za blog zapise = uvrstitev v Googlu od 1 do 5 = 5 odl, od 6 do 20 = 4 pdb, od 21. mesta naprej = db (pisanje blog zapisa se ponovi). Glede na naravo dejavnosti, je blog vsebine in posledično cene za blog zapise, pred promocijo na družabnih omrežjih in v morebitnem emailingu, mogoče spremeniti/dopolniti iz vidika stroke in zakonodaje, ki jih zahteva spletni nastop v vaši panogi.

Off site optimizacija

Možnosti izvajanja off site optimizacije je več, cene off site optimizacije pa so odvisne tudi od tega ali je naročnik sodelujoči tudi v programu SEO mentorstva ali ne.
Podrobnosti o cenah in možnostih izvajanja off site optimizacije v naši mreži spletnih strani za oddajanje SEO člankov, so predstavljene na povezavi.

SEO mentorstvo & Seo mentorstvo Intensive

SEO mentorstvo je program za online tečaj za pridobitev praktičnih znanj iz področja optimizacije spletnih strani. Osnovni program mentorstva traja 6 mesecev (3 mesece za on site SEO mentorstvo in 3 mesece za off site SEO mentorstvo). Za interesente, ki jih zanima hitrejša izvedba programa mentorstva je na voljo program SEO mentorstvo Intensive. Celotna storitev SEO mentorstva, vključno s kriteriji za pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si, je opisana na osebni spletni strani SEO mentorstvo MatijaZajšek.com.

Najpogostejša vprašanja PRED izdelavo dokončne ponudbe za optimizacijo spletnih strani

Naša spletna optimizacija se lahko izvaja na dva načina. Lahko smo vaš t.i. outsource, to je izvajalec optimizacije spletnih strani, lahko pa vam predamo znanje, da spletno optimizacijo strani, izvajate sami (SEO mentorstvo). V primeru, da sodelujemo kot zunanji izvajalec spletne optimizacije, na podlagi izdelane SEO strategije, dogovorimo katere dele optimizacije, prevzamemo mi (on site optimizacija, off site optimizacija, tehnična optimizacija,..), v primeru, da se odločite, da smo vaši SEO mentorji, pa naše predajanje SEO znanj, v povprečju traja od 3 do 6 mesecev.

Najbolj vešči in z dokazanami SEO rezultati, smo na domačem, slovenskem trgu. Sicer pa nekatere aktivnosti spletne optimizacije, uspešno in več let izvajamo tudi na ostalih trgih (Hrvaška, Srbija, angleški trg, Češka, Madžarska). Odvisno od tega kateri del spletne optimizacije potrebujete, v ponudbi pojasnimo ali opravljamo želeno optimizacijo za ciljan trg.

Postopek on site optimizacije začnemo s pregledom začetnega SEO stanja vaše spletne strani in z analizo ključnih besed, ki predstavljajo potencialne priložnosti za vašo SEO rast. Na podlagi zbranih podatkov, se lotimo on site optimiziranja glede na prioritetne, profitabilne in skupaj dogovorjene SEO cilje.

Off site optimizacije se lotimo v drugem delu sodelovanja, po tem, ko je on site optimizacija zaključena (oz. so znanja predana vam, če se odločite za SEO mentorstvo). Off site optimizacije, brez pregleda on site ustreznosti spletne strani, ne izvajamo. Povprečna off site SEO kampanja traja najmanj 6 mesecev (za spletne strani, ki so na trgu že dlje časa).