Analiza za SEO rezultat meseca september 2022 – RehaMedical.si [vedno več novih ključnih besed na prvi stran Googla]

Razlog za naziv SEO rezultat meseca

Razlog za naziv SEO rezultat meseca za mesec september 2022 je viden na spodnji sliki. Spletna stran RehaMedical.si je prvič dosegla naziv SEO rezultat meseca že junija 2022.
Takrat je bil razlog preboj na prvo stran Googla s prvima dvema, super težkima ključnima besedama, v slovenski, super zahtevni niši.
Tokrat je glavni razlog za naziv SEO rezultat meseca ta, da, zraven nekaterih “težkih” ključnih besed (2 x 3600, 1900 in 2 x 1000), dosega Rehamedical.si, prve pozicije na Googlu, tudi s številnimi ostalimi ključnimi besedami (od volumnov 0 do 720).

SEO rezultat meseca septembra 2022 v sliki

 • spodnja slika prikazuje seznam (zamegljenih) ključnih besed (skrajno levo, stolpec A), seznam iskalnih volumnov za posamezne ključne besede (stolpec B), zamegljene url naslove ter SERP pozicije dosežene v posameznih mesecih (merjeno enkrat na mesec, praviloma prvi delovni dan v mesecu).
 • slika je razdeljena na 2 dela: A (rdeči oblaček) in B (zeleni oblaček)
 • Rdeči (A) oblaček prikazuje uvrstitve ključnih besed na Googlu in večina teh kvadratkov je obarvanih rdeče in rumeno.

  Rdečo pobarvane uvrstitve so tiste, s katerimi je spletna stran RehaMedical.si, preko targetiranih ključnih besed, v preteklosti dosegla uvrstitve od 21. mesta višje (od tretje strani Googla naprej).

  Rumeno pobarvani kvadratki označujejo uvrstitve od 5. do 20. mesta na Googlu (torej do zadnje uvrstitve na drugi strani Googla.)

  Zeleno pobarvani kvadratki so uvrstitve spletne strani med prvih top 5 pozicij na Googlu.

  Z vsakim naslednjim beleženjem rezultatov v mesecu, je iz slike razvidno, da je vedno več kvadratkov pobarvanih zeleno. Kar pomeni, da spletna stran, iz meseca v mesec, z vedno več ključnimi besedami dosega top pozicije na Googlu.
  Posledično to pomeni več obiskovalcev na spletno stran.
seo rezultat meseca september 2022

Kaj se je delalo

Glede na delo, ki je spletni strani Rehamedical.si že v juniju 2022, prineslo naziv SEO rezultat meseca, se od takrat, pa do septembra 2022, izvajanje SEO aktivnosti ni kaj bistveno spremenilo. Pravzaprav je dostikrat pri SEO optimizaciji tako, da je treba samo poskrbeti, da tisto, kar delate prav, delate še naprej 😁.

Tisti, ki boste “ekstra pozorni” na sliko boste sicer na sliki zaznali eno “manjšo” anomalijo oz. odstopanje. Ostalim priporočam, da pozorno pogledate prvo vrstico na zgornji sliki.

V prvi vrstici slike SEO rezultatov (zgoraj) lahko vidite gibanje (money) ključne besede, ki je koncem poletja (1.9.2022) iz avgusta doseženega rezultata (5. mesto na prvi strani Googla), “zdrsela” na 65. mesto.

Med stolpcema AY (5.mesto ) in BA (65.mesto) se nahaja razlog. V obliki zapisane številke 2.

Ta številka pove število zgrajenih kontekstualnih backlinkov, v mesecu avgustu. Ker je lastnik spletne strani avgust zasluženo uporabil za dopuste, se je temu ustrezno zmanjšalo število zgrajenih backlinkov (v času aktivnega izvajanja SEO kampanje).

Septembra so se SEO mojstri RehaMedical ekipe vrnili na delovna mesta. V septembru zgrajenih 10 kontekstualnih, offsite SEO backlinkov, je uvrstitev koncem meseca septembra že pripeljalo nazaj na 13. pozicijo.

Ni nepomembno vedeti: pri tem se na opisovanem url naslovu, ni izvajalo onsite SEO sprememb, zgodbo pa sem, s podrobnostmi, z vsemi ostalimi verjetnimi vplivi na ta SEO “nihljaj”, opisal in objavil v svoji BTB podporni skupini na Facebook-u.

Desno, za zelenim oblačkom B, so evdentirani (zamegljeni) anchor teksti in izsek dinamike gradnje kontekstualnih, offsite SEO backlinkov za targetirane url-je.

ZAHVALA: Za doseganje zgornjih rezultatov se znova zahvaljujem zglednemu sodelovanju z Renatom Brunškom, ki je eden izmed tistih, ki so v tem letu izpolnili tudi kriterije za prejem SEO certifikata Seo-Praktik.si.
Ni najbrž treba dvakrat zapisati, da so kriteriji za prejem SEO certifikata Seo-Praktik.si, namensko zastavljeni tako, da se z njimi dosega rezultate (in ne, da služi prejeti certifikat samo kot potrdilo, da je nekdo sodeloval s Seo-Praktik-om).

Renato, danke sehr za zaupanje in najine torkove, super debate…

Moje mnenje in videnje nadaljnih priložnosti za SEO rast spletne strani Rehamedical.si

Isto kot sem zapisal že junija 2002, ob prvi podelitvi naziva SEO rezultat meseca, ponovim še enkrat.

Rehamedical.si je v fazi dogovarjanj za celovito grafično in UX prenovo, s katero si obetajo lastniki (in jaz) izboljšanje konverzij, sicer pa gre ostale rezerve za nadaljno SEO rast, iskati predvsem tam, kjer imamo “podobne izzive” pravzaprav vsi SEO mojstri.

To je v še boljši optimizaciji časa, potrebnega za opravljanje rednih SEO nalog in še boljši koncentraciji na aktualne SEO kampanje, da se ne bi zgodilo (kot pri marsikom), da pri videnju dodatnih SEO priložnosti (t.j. novih ključnih besed) in njihovem zasledovanju, pozabi “meriti” ali so rezultati z že doseženimi cilji preteklih SEO kampanj, še vedno stabilni ali ne.

POJASNILA:
– SEO rezultat meseca objavljam z dovoljenjem sodelujočih s Seo-Praktik.si. V predstavljenih rezultatih so nekateri podatki zamegljeni.
– Lestvica vseh SEO rezultatov meseca, vključno s povezavami do objavljenih Case study-jev vsakega rezultata, je to: Seo rezultati meseca – Lestvica
– Kljub večim kandidatom, ki se potegujete za naziv SEO rezultat meseca in, ki bi si, glede na svoje uvrstitve na Googlu, tudi ta naziv zaslužili, se pri dodeljevanju tega naziva, med ostalim, upošteva najbolj odmeven premik med najvišje, organsko uvrščene spletne strani na Googlu. Zato nekatere spletne strani, ki že konstantno dosegate prve pozicije na Googlu, ne nujno prejmete ta naziv, kljub temu, da so vaši SEO rezultati, impresivni in ponavljajoči.
– Za tiste, ki vas zanima samostojno izvajanje optimizacije spletnih strani, najmanj 2 krat na leto, na povezavi Kaj je optimizacija spletnih strani in čemu služi SEO, posodobim moj Vodnik za SEO z vsemi aktualnimi informacijami.