Analiza za SEO rezultat meseca marec 2022 [Top 3 uvrstitve na treh trgih hkrati – Case study]

Razlog za naziv SEO rezultat meseca

Za mesec marec 2022 sem spletno stran mojeoko.si izbral za SEO rezultat meseca zaradi doseženih rezultatov tako na slovenskem, hrvaškem kot tudi srbskem trgu. Obenem pa boste iz spodnje slike videli tudi kako “temeljito” evidentirano ima MojeOko.si vodeno evidenco svojih rezultatov.

SEO rezultati marec 2022 v slikah

  • Slika rezultatov SEO optimizacije za long tail ključne besede na slovenskem trgu:
seo rezultati marec 2022 mojeoko.si
Pod točko 1 so zapisani iskalni volumni posameznih ključnih besed (ki so zamegljene). Ključne besede z iskalnim volumnom 0 so sezonskega značaja (zanimive v različnih letnih časih). Pod točko 2 so označene uvrstitve spisanih spletnih vsebin med prvimi tremi uvrstitvami na Googlu. SEO copywriting za mojeoko.si za long tail ključne besede in tudi za srednje in nekatere najtežje ključne besede je TOP. Podobna slika rezultatov dosega hrvaška spletna stran mojeoko.hr in srbska različica mojeoko.rs. Sliki SEO rezultatov v marcu 2022 sta prikazani spodaj:
  • Slika rezultatov SEO optimizacije za long tail ključne besede na hrvaškem in srbskem trgu:
seo rezultati marec 2022 mojeoho.hr
seo rezultati marec 2022 mojeoko.rs

Za obe tuji spletni domeni, mojeoko.hr in mojeoko.rs ima naročnik najete zunanje SEO copywriterje, ki pripravljajo vsebine na podlagi SEO usmeritev iz slovenske spletne strani.

  • Slika rezultatov spletne strani mojeoko.si za generične/težke ključne besede
Slika prikazuje uvrstitve spletne strani mojeoko.si pred začetkom izvajanja optimizacije spletne strani (večji rdeči pravokotnik na levi) ter rezultati optimizacije po približno 7 mesecih izvajanja optimizacije.

Moje mnenje in videnje dosedanjega izvajanja optimizacije spletne strani

Spletna stran mojeoko.si nastopa v zeeelo zahtevni panogi.

Tako iz vidika zdravstveno/lekarniške stroke, kjer je potrebno biti zelo pozoren na pripravo spletnih vsebin, ki že iz strokovnega vidika obravnavane tematike, zahtevajo upoštevanje pravil o tem kaj se sme in kaj se ne sme objavljati. Hkrati nastopajo na tem trgu tudi zelo velike in prepoznavne blagovne znamke, s čimer je borba za prvo stran Googla, še težja.

Glede na to, da naročnik, s svojimi spletnimi stranmi, nastopa kar na treh trgih, je izzive optimizacije te strani, treba kar realno pomnožiti s 3. Ob tem, da je še poseben, dodaten izziv zagotoviti strokovno podkovane in SEO ustrezno spisane vsebine tudi za oba tuja trga.

Iz zgornjih slik je razvidno, da na spletni strani odlično obvladajo pripravo onsite SEO novih vsebin, z rednim izvajanjem offsite SEO pa so tudi že z najtežjimi ključnimi besedami na prvi strani Googla. Pri čemer potrdim, da je njihov proračun za izvajanje offsite SEO, sigurno kar nekaj krat nižji kot je proračun drugih spletnih strani, ki nastopajo v tej panogi.

Zgornji SEO rezultati so, po mojem mnenju, doseženi v prvi vrsti zaradi res vrhunsko pripravljanih in optimiziranih onsite SEO vsebin, še posebej, če pri tem upoštevam, da za offsite SEO ne uporabljajo nekaterih najdražjih SEO metod (npr. PR članki v znanih spletnih revijah in na portalih).

Potencialne SEO rezerve za prihodnost (če bi bila ta spletna stran moja)

Glavne SEO rezerve, ki jih spletna stran že začenja implementirati, vidim v:

  • pripravi drugačnih vrst spletnih vsebin v npr. obliki video formatov (ter s tem doseganje večje vidnosti tudi na YouTube kanalu)
  • morebitna vključitev backlinkov iz tujih SEO mrež
  • PR članki samo po potrebi, sicer pa predvsem ti zaenkrat predstavljajo prihranek pri SEO (še posebej, ker vidim koliko denarja za objave v PR člankih, uporablja konkurenca)
  • iskanje in pozicioniranje v dodatnih, širših temah, povezanih s tematiko spletne strani
  • izboljševanje konverzij
  • izboljševanje CTR-jev

POJASNILO:
SEO rezultat meseca objavljam z dovoljenjem sodelujočih s Seo-Praktik.si. V predstavljenih rezultatih so nekateri podatki zamegljeni.