Analiza za SEO rezultat meseca april 2022 [v enem letu iz 2530 klikov na 39900 organskih klikov]

Razlog za naziv SEO rezultat meseca

Za mesec april 2022 sem uspel pridobiti primerjalne podatke o organskem obisku spletne strani mojeoko.si (ki si je naziv SEO rezultat meseca uspela priboriti že v marcu 2022). Za drugi zaporedni naziv SEO rezultat meseca se ni bilo težko odločiti, ker, kot boste videli spodaj, rezultati SEO optimizacije govorijo sami zase.
Na slovenskem trgu so upravitelji spletne strani povečali organski obisk spletne strani (oz. število klikov) za cca. 15 krat, na srbskem trgu za pribl. 16,7 krat in na hrvaškem trgu za 7,2 krat.

SEO rezultati april 2022 v slikah

  • Slika rezultatov povečanja organskega števila obiskovalcev na spletno stran mojeoko.si, na slovenskem trgu:
moje oko SEO rezultati april 2022
Slika organsko doseženih klikov na spletni strani mojeoko.si v zadnjem trimesečju (2022) v primerjavi z organsko doseženimi kliki v enakem obdobju lani (2021) = 39.900 obiskovalcev vs 2.530 obiskovalcev v istem obdobju lani. Število prikazov spletne strani je iz lanskih 58.400 zraslo na 306.000. Podatki so pridobljeni iz Google Search konzole. Povprečna dosežena uvrstitev se je iz 15,7 mesta izboljšala na 7,3, povprečna stopnja CTR je iz 4,3% zrasla na 13,1%. Slovenski trg.
  • Slika rezultatov povečanja organskega števila obiskovalcev na spletno stran mojeoko.rs, na srbskem trgu:
SEO rezultat meseca april 2022 mojeoko.rs srbija
Letna primerjava števila klikov na spletno stran www.mojeoko.rs (srbski trg) iz 10.600 v letu 2021 na 178.000 v istem tromesečju v letu 2022.
  • Slika rezultatov povečanja organskega števila obiskovalcev na spletno stran mojeoko.hr, na hrvaškem trgu:
seo rezultati april 2022 mojeoko.hr
Letna primerjava SEO rezultatov spletne strani mojeoko.hr na hrvaškem trgu. Iz 2.840 klikov na 20.500 klikov, iz 86.800 prikazov na 469.000 prikazov, dvig povprečne pozicije na Googlu iz 16 na 7,6.

Moje mnenje in videnje dosedanjega izvajanja optimizacije spletne strani

Glede na to, da so spletne strani www.mojeoko.si, www.mojeoko.hr in www.mojeoko.rs, dosegle SEO rezultat meseca že v marcu 2022 (objava do marčevskega opisa case study – ja, tukaj), lahko tokrat več ali manj, ponovim to, kar sem zapisal že pretekli mesec.

Vse tri spletne strani imajo izjemen SEO potencial v pripravi vsebin, ki targetirajo na dolgorepe ključne besede, ker se večina izmed njih, uvrsti med top 3 uvrstitve na Googlu. To je razvidno iz marčevske objave evidenc omenjenih spletnih strani.

Na njihovem mestu bi zato z dinamiko objav nadaljeval na vseh treh spletnih portalih, pri čemer bi verjetno še več fokusa usmerjal ne samo v najlažje ključne besede, ampak srednje težje in tudi najtežje. Hkrati je nekaj rezerve mogoče še najti tudi v tem, da se posamezno vsebino targetira na več sorodnih, podobnih ključnih besed (za kar je sicer spet potrebna podrobnejša analiza ključnih besed, a je, glede na dosežene rezultate, vredna izdelave).

Vsem trem spletnim stranem ostaja še “boj” za najmočnejše, najbolj konkurenčne in najtežje, generične ključne besede, kjer je v minulem mesecu tudi že zastavljen načrt za še dodatno izboljšanje spletnih vsebin. Posledično se, z vztrajanjem in nadaljnim izvajanjem korakov, ki so vpeljani v redno izvajanje SEO aktivnosti, po mojem mnenju, SEO rezultati lahko še izboljšajo.

Pri izvajanju offsite SEO optimizacije se sicer redno izvajajo aktivnosti, je pa tudi pri teh še rezerva z uporabo t.i. PR člankov v še bolj odmevnih medijih – a je to povezano z marketinškim budžetom (ki se ga, po moji oceni in po pogovoru z upravljalcem strani, glede na trenutno rast in rezultate, zaenkrat ne bo spreminjalo).

POJASNILO:
SEO rezultat meseca objavljam z dovoljenjem sodelujočih s Seo-Praktik.si. V predstavljenih rezultatih so nekateri podatki zamegljeni. Lestvica vseh doseženih SEO rezultatov meseca, vključno s povezavami do objavljenih Case study – jev za vsak posamezni mesec, je objavljena na povezavi.