Seo-Praktik.si

Kriteriji za pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si [2020-2021]

Spodaj so objavljeni pogoji za tiste, ki vas zanima pridobitev SEO certifikata spletne strani Seo-Praktik.si. Pogoji se letno spremljajo in nadgrajujejo, na novo opredeljeni pogoji v prihodnosti pa ne vplivajo na prejet SEO certifikat v preteklih letih. Za pridobitev novega/aktualnega SEO certifikata, je potrebno izvajati SEO aktivnosti, po novih, tukaj objavljenih pogojih.

Prejemniki SEO certifikata so/bodo s sliko, (želenimi) kontaktnimi podatki in povezavami na socialna omrežja, kratkim osebnim pripisom in povratnimi povezavami, na njihove spletne strani, objavljeni na spletni strani MatijaZajšek.com, na povezavi SEO mentorstvo (pod poglavjem, kjer so opisani kriteriji za pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si).

Prejetje SEO-certifikata SEO-Praktik.si je pogojeno z opravljenim SEO mentorstvom (na zgornji povezavi) in mentorirance NE STANE dodatnega stroška za SEO izobraževanje (cena za SEO mentorstvo se, ne glede na to, ali se mentoriranec, poteguje za prejetje SEO certifikata, ne spremeni/zviša, info cena za SEO mentorstvo je objavljena v ceniku Seo-Praktik.si).

Osnovna znanja, ki jih prinaša pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si so predstavljena (tudi) na spletni podstrani, kjer je opisano SEO mentorstvo (na povezavi zgoraj):

Znanja, ki jih prinaša pridobljen SEO certifikat Seo-Praktik.si

ONSITE SEO

OFFSITE SEO

Kriteriji za pridobitev SEO certifkata SEO-Praktik.si

Bonusi, ki jih prinaša SEO certifikat

Zakaj sem se odločil za nadgradnjo SEO mentorstva s SEO certifikatom

Razloga za nadgradnjo mojega SEO mentorstva s SEO certifkatom, sta naslednja:

Exit mobile version