Kriteriji za pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si [2020-2021]

Spodaj so objavljeni pogoji za tiste, ki vas zanima pridobitev SEO certifikata spletne strani Seo-Praktik.si. Pogoji se letno spremljajo in nadgrajujejo, na novo opredeljeni pogoji v prihodnosti pa ne vplivajo na prejet SEO certifikat v preteklih letih. Za pridobitev novega/aktualnega SEO certifikata, je potrebno izvajati SEO aktivnosti, po novih, tukaj objavljenih pogojih.

Prejemniki SEO certifikata so/bodo s sliko, (želenimi) kontaktnimi podatki in povezavami na socialna omrežja, kratkim osebnim pripisom in povratnimi povezavami, na njihove spletne strani, objavljeni na spletni strani MatijaZajšek.com, na povezavi SEO mentorstvo (pod poglavjem, kjer so opisani kriteriji za pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si).

seo certifikat

Prejetje SEO-certifikata SEO-Praktik.si je pogojeno z opravljenim SEO mentorstvom (na zgornji povezavi) in mentorirance NE STANE dodatnega stroška za SEO izobraževanje (cena za SEO mentorstvo se, ne glede na to, ali se mentoriranec, poteguje za prejetje SEO certifikata, ne spremeni/zviša, info cena za SEO mentorstvo je objavljena v ceniku Seo-Praktik.si).

Osnovna znanja, ki jih prinaša pridobitev SEO certifikata Seo-Praktik.si so predstavljena (tudi) na spletni podstrani, kjer je opisano SEO mentorstvo (na povezavi zgoraj):

Znanja, ki jih prinaša pridobljen SEO certifikat Seo-Praktik.si

ONSITE SEO

 • razumevanje razlik med ključnimi besedami
 • razumevanje vloge search intentov & razumevanje razlik med formati spletnih vsebin
 • samostojno iskanje long tail ključnih besed & tematska segmentacija vsebin (topical clusters)
 • samostojna priprava onsite SEO spletnih vsebin, optimiziranih za long tail ključne besede tako, da te rangirajo na prvi strani Googla (med top 5 vsebinami), t.i. SEO copywriting
 • samostojno ocenjevanje pripravljenih spletnih vsebin za long tail ključne besede
 • samostojna raba evidence priprave NOVIH in izboljševanja OBSTOJEČIH spletnih vsebin
 • KONSISTENTNO & REDNO izvajanje onsite SEO aktivnosti (najmanj 3 zaporedne mesece; enkrat tedensko nova vsebina + enkrat tedensko izboljšava obstoječe vsebine)
 • poznavanje aktualnih SEO smernic in pravil
 • poznavanje aktualnih (brezplačnih) SEO orodij
 • konsistentna in ustrezna raba GMB

OFFSITE SEO

 • razumevanje razlik med različnimi tipi povratnih povezav
 • poznavanje ustrezne rabe anchor teksta
 • KONSISTENTNA & REDNA & RAZNOLIKA, samostojna gradnja offsite SEO povratnih povezav (za 5 generičnih ključnih besed, najmanj 3 mesece); najmanj 3 krat tedensko
 • samostojna raba evidence gradnje povratnih povezav

Kriteriji za pridobitev SEO certifkata SEO-Praktik.si

 • minimalno 3 mesečno redno (v delovnih dneh) izvajanje onsite SEO & offsite SEO aktivnosti za najmanj 5 različnih, težkih, t.i. generičnih ključnih besed.

  To vključuje:

  – 1 krat na teden pripravo novih onsite SEO (t.i. podpornih) vsebin, optimiziranih za long tail ključne besede (ki z internimi povezavami “kažejo” na spletno vsebino težkih, generičnih ključnih besed)

  – 1 krat tedensko iskanje in implementiranje onsite SEO rezerv in izboljšav (npr. novo poglavje, optimizacija slik, …) v obstoječih spletnih vsebinah (v spletni vsebini težke, generične ključne besede)

  – 2 krat tedensko priprava, v celoti onsite SEO optimizirane in za long tail ključne besede, tematsko relevantne (sorodne) offsite SEO vsebine (SEO članka), ki vsebuje kontekstualno povezavo na spletno vsebino, optimizirano za težko ključno besedo

  – 1 krat tedensko gradnjo najmanj 4 povratnih povezav iz spletnih forumov ali blog komentarjev

  – (neobvezno/pogojno) minimalno izgradnjo najmanj 1 podporne spletne strani na mesec (usmerjene v monetizacijo ne zgolj skozi objave SEO člankov)

  – evidentiranje izvedenih aktivnosti po dogovorjeni praksi iz SEO mentorstva

Bonusi, ki jih prinaša SEO certifikat

 • SEO znanja za samostojno izvajanje optimizacije spletnih strani
 • SEO sistem za samostojno spremljanje SEO aktivnosti in evidentiranje rezultatov uvrstitev dolgorepih in generičnih ključnih besed
 • uvrstitev na seznam objavljenih prejemnikov SEO certifikata SEO-Praktik.si
 • možnost soustvarjanja spletnih vsebin iz področij spletne optimizacije in spletnega marketinga (z vsemi želenimi povratnimi povezavami) iz spletnih strani matijazajšek.com in seo-praktik.si (za celo leto veljave SEO certifikata) ter objavo vsebin v rednem emailingu in med LinkedIn sledilci matijazajšek.com

Prejemniki SEO certifikata

Tina Štifter, prejemnica SEO-certifikata, Magus.siPridobitev certifikata zame pomeni potrditev, da sem sposobna tedensko slediti postavljenim ciljem pisanja bloga in drugim dejavnostim za potrebe optimizacije spletne strani; poslovno pa, da znam kvalitetno optimizirati svojo spletno stran in imam pravilno ter predvsem zelo pregledno evidentirane svoje cilje, kam s stranjo želim. Hvala Matija, brez tebe mi ne bi uspelo!” Gostujoči zapisi Tine tukaj.

Matej Zajc, prejemnik SEO certifikata, BioKatka.siZame je pridobitev SEO certifikata priznanje za trdo delo v zadnjem 6 mesečju. Ob natrpanem urniku je potrebno veliko organizacije, da se najde čas za optimizacijo spletnih vsebin. Matija Zajšek me je naučil, da je sistemski pristop tisti, ki na koncu da rezultate. Cilje, ki jih na Googlu dvigujemo je potrebno voditi v evidenci, da se ne vrtimo v začaranem krogu, kjer ne vemo točno kaj delamo in kaj smo že naredili. Matija je dober mentor, ki vas zna zmotivirati. Motivacija pa je vodilo do uspeha. Lahko potrdim –  Matija Zajšek ne prodaja megle, ampak dela iz prakse. Hvala. 


Pojasnilo: Zakaj sem se odločil za nadgradnjo SEO mentorstva s SEO certifikatom

Razloga za nadgradnjo mojega SEO mentorstva s SEO certifkatom, sta naslednja:

 • po skoraj polnih devetih letih mentoriranja za optimizacijo spletnih strani, sem, z željo, da moji mentoriranci, tudi po končanem mentorstvu, dosegate dobre SEO rezultate, pri nekaterih, iz preteklosti, preverjal kako ste kaj s svojimi spletnimi stranmi uvrščeni na Googlu (in kakšne aktivnosti za doseganje SEO ciljev izvajate še naprej). Nekateri ste “preskočili” na druge spletne kanale (kar ni narobe), nekateri mentoriranci pa ste nasploh, zamenjali svoje kariere. Prejet aktualni SEO certifikat, (za razliko od SEO mentorstva) potrjuje, da prejemniki še naprej izvajate aktualne SEO prakse in, da dejansko (tudi) na SEO optimizaciji gradite svoj spletni posel.
 • sodeč po, do tega trenutka, opravljenih SEO mentoriranjih, se dobrih 80% ovir za SEO uspeh, ne skriva v poznavanju onsite in offsite SEO tehnikalij, ampak v disciplini in njihovem rednem izvajanju. Prejet SEO certifikat loči SEO mentorirance na tiste, ki so bili “pridni, disciplinarni in motivirani za SEO” tekom mojega mentoriranja od tistih, ki SEO optimizacijo izvajate tudi brez “zunanjega motivatorja”.