Robots.txt datoteka in pravila za njeno ustrezno optimizacijo

Robots.txt je datoteka, ki jo spletne strani uporabljajo za komunikacijo z iskalniki in drugimi spletnimi roboti, kot so spletni pajki ali “web crawlers”.

Kaj je robots.txt datoteka

Robots.txt datoteka je običajno nameščena v korenskem imeniku spletnega mesta (npr. www.example.com/robots.txt) in vsebuje navodila za iskalnike, kako ravnati s posameznimi stranmi ali deli spletnega mesta.

Tako zgleda robot txt datoteka spletne strani Seo-Praktik.si:

robots txt seo praktik

Glavna funkcija robots.txt je, da omogoči lastnikom spletnih mest, da nadzorujete, katere dele svoje spletne strani želite, da jih iskalniki indeksirajo in katere naj ignorirajo. To je pomembno za zmanjšanje nepotrebnega indeksiranja vsebin, ki niso zaželene v iskalnih rezultatih ali bi lahko povzročile težave s podvojenimi vsebinami.

Vsebina datoteke robots.txt je preprosta in vsebuje navodila za iskalnike, predstavljena v obliki posebnih pravil. Vsako pravilo običajno vključuje dva osnovna dela:

 1. User-agent: Ta del opisuje ciljnega robota ali iskalnika, na katerega se pravilo nanaša. Na primer, “User-agent: Googlebot” pomeni, da se pravilo nanaša na iskalni robot Google.
 2. Disallow: Ta del določa, katere dele spletnega mesta naj robot ignorira in jih ne indeksira. Na primer, “Disallow: /privatno/” pomeni, da naj iskalniki ne dostopajo do vsebin, ki so shranjene v mapi “privatno”.

Primer datoteke robots.txt:

robots txt datoteka

Vendar pa je treba opozoriti, da robots.txt ni sredstvo za zaščito občutljivih ali zasebnih podatkov. To je le priporočilo za iskalnike, ki upoštevajo ta navodila, vendar jih ni mogoče uporabiti kot varnostni mehanizem za zaščito vsebin na spletnem mestu. Če želite resnično zaščititi občutljive vsebine, je potrebno uporabiti druge varnostne mehanizme, kot so ustrezne omejitve dostopa ali avtentikacija.

Kaj se zgodi, če ne uporabljate robots.txt datoteke

Če ne uporabljate robots.txt datoteke, se iskalniki in drugi spletni roboti lahko PROSTOprosto gibljejo po vseh delih vaše spletne strani in indeksirajo vsebino, ki jo najdejo. To pomeni, da vaše spletne strani ne bodo omejene in da bodo iskalniki indeksirali vse njene strani in datoteke.

Brez robots.txt datoteke iskalniki ne bodo vedeli, kateri deli vaše spletne strani so omejeni ali prepovedani za indeksiranje.

To lahko privede do naslednjih posledic:

 1. Indeksiranje neželenih vsebin: Iskalniki lahko indeksirajo vsebine, ki jih morda ne želite, da bi se prikazovale v iskalnih rezultatih. To lahko vključuje datoteke, ki so namenjene samo interno ali drugim občinstvom, vendar so dostopne na spletu.
 2. Podvajanje vsebin: Če so na vašem spletnem mestu različne različice iste vsebine, lahko iskalniki indeksirajo vse te različice, kar povzroči podvojene vsebine. To lahko negativno vpliva na vašo SEO, saj lahko iskalniki obravnavajo podvojene vsebine kot neželene in znižajo uvrstitev vaše strani.
 3. Preobremenitev strežnika: Brez omejitev v robots.txt datoteki lahko spletni pajki dostopajo do vseh vaših strani, kar lahko povzroči visoko obremenitev strežnika. To je še posebej pomembno za spletna mesta z veliko vsebine in obiskovalci.
 4. Razkritje občutljivih podatkov: Če imate občutljive vsebine ali podatke na vašem spletnem mestu, je pomembno, da jih zaščitite pred indeksiranjem s pomočjo robots.txt datoteke. Brez ustrezne zaščite se lahko občutljivi podatki pojavijo v iskalnih rezultatih.

V primeru, da želite omejiti dostop do določenih delov vašega spletnega mesta ali preprečiti indeksiranje določenih datotek, je priporočljivo uporabiti robots.txt datoteko. To vam omogoča boljši nadzor nad tem, kateri deli vaše spletne strani so vidni iskalnikom in kako bodo indeksirane vsebine. S tem lahko izboljšate SEO vašega spletnega mesta, ohranite večjo zasebnost in izboljšate uporabniško izkušnjo za obiskovalce.

Upoštevajte, da ima napačna ureditev robots.txt datoteke lahko negativne posledice na vidnost in indeksiranje vašega spletnega mesta, zato je pomembno, da se seznanite s pravili in navodili za ustrezno urejanje te datoteke.

Kakšna so pravila in navodila za ustrezno urejanje robots.txt datoteke

Pravila in navodila za ustrezno urejanje robots.txt datoteke so preprosta in jasna ter temeljijo na standardih, ki jih določajo iskalniki, kot je Google.

Pri urejanju robots.txt datoteke morate upoštevati naslednje smernice:

 1. Ločitev med osnovnimi bloki in iskalniki: Vsak blok pravil v robots.txt datoteki je namenjen določenemu iskalniku ali skupini iskalnikov. Vsak blok mora začeti z “User-agent:” (uporabniški agent), ki določa iskalnik ali robota, na katerega se pravilo nanaša.
 2. Uporaba “Disallow” za omejitev dostopa: Z uporabo “Disallow” določite mape ali datoteke, ki jih želite, da jih iskalniki ne indeksirajo ali dostopajo do njih. Na primer, “Disallow: /mapa/” pomeni, da naj iskalniki ne dostopajo do vsebin v mapi “mapa”.
 3. Uporaba “Allow” za dovoljenje dostopa: Če želite dovoliti indeksiranje nekaterih mape ali datotek, kljub splošnim pravilom “Disallow”, lahko uporabite “Allow”. Na primer, “Allow: /mapa/datoteka.html” pomeni, da lahko iskalniki dostopajo do te specifične datoteke, tudi če je mapa sicer omejena.
 4. Upoštevajte zaključke kosev (“/”): Pri določanju poti v pravilih je pomembno, da upoštevate zaključke kosev (“/”). Na primer, “Disallow: /mapa” pomeni, da se ne uporabljajo samo vsebine v mapi “mapa”, temveč tudi vsebine v vseh mapah, ki se začnejo z besedo “mapa” (npr. “mapa1”, “mapa2” itd.). Za omejitev dostopa le do mape “mapa”, uporabite “Disallow: /mapa/”.
 5. Uporaba komentarjev: Uporabite komentarje za pojasnitev svojih pravil. Za komentarje uporabite simbol “#”. Iskalniki ignorirajo vsebino za simbolom “#”, zato so komentarji namenjeni samo človeškemu branju in razumevanju.
 6. Preverjanje pravilnosti datoteke: Po ureditvi robots.txt datoteke je priporočljivo preveriti, ali so pravila pravilno določena, saj lahko napačna konfiguracija vpliva na indeksiranje in vidnost vašega spletnega mesta.

Primer enostavne robots.txt datoteke:

primer enostavne robot txt datoteke

V tem primeru je zvezdica (*) pod “User-agent” univerzalni simbol, ki se nanaša na vse iskalnike. Pravilo “Disallow: /privatno/” prepoveduje dostop do mape “privatno”, medtem ko pravilo “Allow: /javno/” dovoljuje dostop do mape “javno”.

Vedno imejte v mislih, da robots.txt datoteka ni zagotovilo za zasebnost ali zaščito vsebin. To je le priporočilo za iskalnike, da sledijo vašim željam glede indeksiranja. Občutljive vsebine ali podatke je treba zaščititi z drugimi varnostnimi mehanizmi.

Ali je nujno potrebno, da uredite robots.txt datoteko na svoji strani

Robots.txt datoteka ni nujno potrebna za vsako spletno mesto, vendar je priporočljivo, da jo uredite, če želite bolj nadzorovati, kako iskalniki indeksirajo in prikazujejo vsebine vaše spletne strani. Urejanje robots.txt datoteke je ena od najpreprostejših in najbolj sprejetih metod za komunikacijo z iskalniki in spletnimi roboti.

Če želite, da določene vsebine na vaši spletni strani ostanejo zasebne, ali če želite preprečiti indeksiranje določenih map ali datotek, lahko z uporabo robots.txt datoteke to jasno sporočite iskalnikom.

To je še posebej koristno, če želite omejiti dostop do vsebin, ki jih ne želite, da bi se prikazovale v iskalnih rezultatih, kar lahko pomaga izboljšati celotno uporabniško izkušnjo in SEO (optimizacija spletnih strani za iskalnike) vašega spletnega mesta.

Vendar pa obstajajo nekatere situacije, ko robots.txt datoteka ni potrebna ali ne koristi.

Na primer, če želite, da so vsebine vaše spletne strani v celoti vidne v iskalnih rezultatih in ni potrebe po skrivanju določenih delov mape, potem robots.txt datoteke ne boste potrebovali.

Prav tako, če ste preprosto postavili preusmeritve (redirects) za staro spletno mesto na novo, in ne želite omejiti dostopa do starih URL-jev, potem robots.txt datoteka ni potrebna.

Vsekakor pa je priporočljivo, da se seznanite s pravilno uporabo robots.txt datoteke in, če je potrebno, jo uredite, da zagotovite, da je vaše spletno mesto pravilno indeksirano in predstavljeno v iskalnih rezultatih.

Najpogostejša vprašanja o EEAT spletnih strani

Kako ustvariti robots.txt datoteko?

Robots.txt datoteko lahko enostavno ustvarite s preprostim tekstovnim urejevalnikom, kot je Notepad (za Windows)2 ali TextEdit (za Mac)3. Datoteko shranite z imenom “robots.txt” in jo nato naložite v korensko mapo vašega spletnega mesta. Poskrbite, da bo dostopna prek URL-ja, na primer www.vašadomena.com/robots.txt.

Kateri so najpogostejši ukazi v robots.txt datoteki?

Dva najpogostejša ukaza v robots.txt datoteki sta “Disallow” in “Allow”. “Disallow” se uporablja za omejitev dostopa do določenih map ali datotek s strani iskalnikov, medtem ko “Allow” določa dovoljenje za dostop do nekaterih vsebin, tudi če so bile sicer omejene s pravilom “Disallow”.

Ali robots.txt datoteka zagotavlja varnost spletnega mesta?

Ne, robots.txt datoteka ni varnostni mehanizem. Namenjena je le komunikaciji z iskalniki in spletnimi roboti ter jim sporočanju, katere vsebine naj indeksirajo ali izključijo iz indeksiranja. Če želite zaščititi občutljive vsebine ali omejiti dostop do določenih delov vašega spletnega mesta, morate uporabiti druge varnostne mehanizme, kot so avtentikacija uporabnikov, SSL certifikat1, itd.

Ali je robots.txt datoteka obvezna za vsako spletno mesto?

Ne, robots.txt datoteka ni obvezna za vsako spletno mesto. Večina spletnih mest jo ne potrebuje, še posebej, če želite, da so vsebine vaše strani v celoti vidne v iskalnih rezultatih. Vendar pa je priporočljivo, da uredite robots.txt datoteko, če želite omejiti dostop do določenih delov mape ali če želite izključiti določene vsebine iz indeksiranja. To vam lahko pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo in SEO vašega spletnega mesta.

Viri:

1 – What is an SSL certificate – Definition and Explanation
2 – Notepad za Windows
3 – TextEdit for Mac