Kako preveriti spletno stran ali je ustrezno SEO optimizirana

Preverjanje spletne strani, iz vidika ustrezne SEO optimizacije, je uporabno zato, da čimprej ugotovite kje ima vaša spletna stran t.i. SEO rezerve, ki se jih splača čimprej implementirati. Z namenom, da izboljšate uvrstitev spletne strani na Googlu, posledično pa njeno vidnost in obiskanost.

Spodaj preglejte načine kako se preveri internetna stran z namenom, da bo optimizacija spletnih strani, čimboljša. Prikazanim postopkom preverjanja kakovosti optimizacije spletnih strani, sledijo še druge možnosti preverjanja internetnih strani (iz vidika njihovega ugleda, hitrosti nalaganja spletnih strani, varnosti, pristnosti (ali je spletna stran lažna ali ne), itd…).

Možni načini preverjanja spletnih strani za potrebe učinkovite SEO optimizacije

Načeloma se, za potrebe čimbolj kakovostno optimiziranih spletnih strani, preverjanje spletnih strani, izvaja v 3 sklopih.
Preveri se kakovost onsite SEO optimizacije, kakovost offsite SEO optimizacije in kakovost tehnične optimizacije internetnih strani (vse tri sklope preverjanja spletne strani za potrebe SEO vključuje tudi naša SEO analiza).

Preverjanje onsite SEO optimiziranosti spletnih strani

Ustreznost spletnih strani iz vidika onsite SEO optimizacije, lahko preverjate ročno ali s pomočjo različnih SEO orodij.

Ročno preverjanje onsite SEO ustreznosti spletne strani

Na Seo-Praktik.si, vse svoje (in naročniške spletne strani (ter podstrani)), onsite SEO preverimo in spremljamo ročno, s preprosto tabelo, v katero tudi sicer vpisujemo offsite SEO aktivnosti in SEO rezultate:

S klikom na ONSITE SEO se odpre spodnja slika:

Na drugi sliki (zgoraj) se odprejo OSNOVNE/MINIMALNE SEO zahteve, ki se preverjajo ali so ustrezne na vsakem url naslovu spletne strani (predpogoj je, da ima vsak url naslov spletne strani, identificirane ključne besede, za katere je SEO optimiziran in iskalne volumne ter težavnost (z namenom, da se določijo SEO prioritete)).

Med preverjanjem osnovnih onsite SEO elementov, za vsak element posebej (z rdečo ali zeleno), označimo ali url naslov sledi aktualnim SEO pravilom ali ne.

NAMIG: Zakaj se vam v preverjanje spletne strani iz vidika SEO ustreznosti internetnih strani, splača vložiti čimveč energije, je objasnjeno v zapisu Kaj je SEO optimizacija. V njem sem podrobneje razložil koliko SEO optimizacija prinaša, v primerjavi s PPC oglaševanjem, kakšna je vrednost in trend SEO industrije, itd…

Spodaj je, od leve proti desni, od najbolj pomembnega do najmanj pomembnega SEO elementa (začenši s stolpcem E) opisano ali preverjen onsite SEO element izpolnjuje aktualne SEO zahteve ali ne:

 • E = ali vsebina na url naslovu zadovoljuje t.i. search intent. Iskalčev namen smatrajo SEO strokovnjaki (seznam SEO strokovnjakov, ki jim sledim sam, je na povezavi) za najpomembnejši SEO element, ki vpliva na uvrstitev spletne strani na Googlu. Četudi so vsi, v nadaljevanju našteti osnovni onsite SEO elementi, pobarvani zeleno (in v WordPressu tudi Yoast v celoti sveti zeleno), to še ne pomeni, da bo url naslov, rangiral na Googlu, visoko – če smo s spletno vsebino zgrešili search intent (vir 3, The importance of understanding intent for SEO – SearchEngineLand).

Primer preverjanja ustreznega search intenta spletne strani [sanjski-sopek.si]

Search intent (namen) tistih, ki v Google vtipkajo besedno zvezo “šopki rož”, je očitno, da vidijo slike (in ponudbo) šopkov rož. To dokazuje slika, če ključno besedo “šopki rož”, vtipkate v Google:

kako preveriti spletno stranb search intent

To pomeni, da je za ključno besedo “šopki rož” ali “šopek rož” najbolj primerna vrsta prikaza spletne vsebine, ponudba šopkov rož s cenami.

Tako zgleda ponudba šopkov rož trgovine Sanjski-Sopek.si:

 • F = content format. Glede na ugotovljen search intent, se preveri kakšna je najbolj primerna vrsta spletne vsebine (za posamezen url naslov in izbrane ključne besede). Podrobneje sem vse možne vrste spletnih vsebin opisal v poglavju na povezavi.

Primer preverjanja ustrezne vrste in formata (oblike) spletne vsebine [takolepo.si]

Če v Googlu preverite kakšna vrsta, format in oblika spletne vsebine je npr. najbolj primerna za ključno besedo “naravna mila”, bo med prvimi petimi prikazi, vseh pet prikazovalo kategorijo izdelkov naravnih mil:

kako preveriti spletno stran vrsta vsebine

Zato je najbolj logično, da spletna trgovina, za ključno besedo naravna mila, optimizira kategorijo naravnih mil v svojih trgovinah.
Preverite SEO optimizacijo kategorije naravnih mil v trgovini TakoLepo:

 • v stolpcu G se preveri ali url naslov vključuje ustrezno SEO optimiziran SEO naslov

Primer preverjanja ustrezne rabe ključne besede v SEO naslovu [kreal.si]

Na url naslovu spletne vsebine, kjer je predstavljena ponudba za krajinsko urejanje okolice (krajinska arhitektura Kreal.si), je v SEO naslovu, od leve proti desni, vključena ključna beseda Krajinska arhitektura.
 • v stolpcu H se preverja ali je, za vsak posamezen url naslov, ustrezno SEO opisan meta opis

Primer preverjanja SEO ustreznosti meta opisa [varčevanje-energije.si]

Na url naslovu vsebine, kjer so predstavljene aktualne cene toplotnih črpalk, je v meta opisu, od leve proti desni, vključena ključna besedna zveza “toplotne črpalke cena”.
 • v stolpcih I in J se preverja ustrezna SEO optimizacija H oznak (vir 4; Are H1 tags necessary for ranking – SEO experiment by Moz, vir 5; Can a H1 tag improve my SEO – WebFX)

Primer preverjanja SEO ustreznosti H oznak

Na url naslovu, kjer Prva bonitetna agencija d.o.o., ponuja možnost naročila bonitetnega poročila, vsebujejo vse 4 H oznake ključno besedo oz. izpeljanko ključne besede “bonitetno poročilo“.
 • v stolpcih K, L, M, N je označeno osnovno preverjanje in SEO ustreznost spisane spletne vsebine (keyword density, enakomerna razprešnost ključnih besed, vključenost ključnih besed v prvi in zadnji odstavek vsebine,….)

Primer preverjanja vsebine spletne strani iz vidika enakomerne razpršenosti ključnih besed in iz vidika dovolj pogoste rabe njenih sinonimov

preveri spletno stran kljucne besedeNa url naslovu spletne strani TriglavSkladi.si (načrtovanje varčevanja), ki je namenjen vsebini za tiste, ki želijo načrtovati svoja varčevanja, je vidna enakomerna razpršenost ključne besede “varčevanje” in njenih sinonimov.
 • v stolpcu P označimo ali spletna vsebina vključuje ustrezne notranje povezave (vključno z ustrezno označenim anchor tekstom)
 • stolpec Q pobarvamo z zeleno, če url naslov vsebuje ustrezno označen zunanji link

Po osnovnem, ročnem preverjanju SEO zadovoljivosti onsite SEO pravil, sledi še ročno, napredno preverjanje url naslovov. O naprednih onsite SEO tehnikah sicer pišem v člankih, objavljenih med vsebinami za napredno optimizacijo spletnih strani.

NAMIG: Od tega ali želite SEO ustreznost svojih spletnih strani, preveriti samo preko ugotavljanja ali vaša spletna stran izpolnjuje samo osnovne SEO smernice ali tudi napredna SEO pravila in offsite SEO, je odvisna cena SEO storitev. Na povezavi SEO optimizacija cena si poglejte razlike med posameznimi SEO storitvami.

Kako onsite SEO ustreznost spletne strani preverite s SEO orodji

Če želite na hitro preveriti onsite SEO ustreznost svojih spletnih strani, lahko za to uporabite različna SEO orodja. V rubriki SEO orodja je precej izmed njih, opisanih bolj podrobno (npr. SEO minion, SafeCont, SiteCheckerPro,…), spodaj pa si še enkrat poglejte kako različna SEO orodja, na hitro prikazujejo t.i. onsite SEO rezerve.

Seo naslov in meta opis preverite z orodjem Detailed SEO extention:

Seo orodje Detailed Chrome Extention preverja SEO ustreznost SEO naslova in meta opisa.

Isto orodje, v drugem zavihku (Headers) preverja SEO ustreznost in strukturo H oznak:

H oznake naj, po aktualnih SEO pravilih, vključujejo ključne besede (in njihove sinonime ter sorodne ključne besede), hkrati naj ne bo H2 oznak več kot 10, obenem pa pazite na to, da si H oznake sledijo v zaporednh številkah (brez preskakovanja H oznak; npr. H2 oznaki sledi H4 oznaka – to je narobe).

Preverjanje offsite SEO ustreznosti spletne strani

Pri preverjanju offsite SEO optimizacije spletne strani, se isto kot pri onsite SEO optimizaciji, lahko uporablja ročni ali “strojni” pristop.

Ročno preverjanje izvajanja offsite SEO aktivnosti

Iz že znane evidence v Google sheets, na vrhu poglavja o onsite SEO preverjanju spletnih strani, prikazujem beleženje offsite SEO aktivnosti:

V desnem delu iste tabele kot zgoraj (po tem, ko zaprem stolpce s katerimi preverjam izvajanje onsite SEO pravil), spremljam izvajanje offsite SEO aktivnosti in gradnjo povratnih povezav.

Na sliki so posebej označeni in vidni trije kvadratki (ki jih pojasnjujem podrobneje):

 • z rumeno barvo in oznako DL je označena zgrajena povratna povezava iz spletne strani iz katere je v preteklosti že bila zgrajena povratna povezava. Ker nemalo SEO strokovnjakov ugotavlja, da druge povratne povezave iz iste spletne strani (DL = drugi link) niso enako močne, kot prve, s tem testiram sam ali to drži ali ne (mimogrede; presenečeni bi bili nad ugotovitvami – a te so namenjene samo mojim mentorirancem za SEO)vir 6; Is it beneficial to have multiple links from the same site – Seo.co
 • z zeleno barvo je označena prva povratna, kontekstualna povezava
 • z modro je označena onsite SEO izboljšava obstoječega url naslova in obstoječe spletne vsebine
 • na zelenem kvadratku sem namerno pustil delček anchorja vidnega z namenom, da pokažem, da na prvih zgrajenih povratnih povezavah, spremljam tudi anchor tekste

Avtomatsko, strojno, S SEO orodji preverjanje izvajanja offsite SEO aktivnosti in rezultatov

Sicer obstaja, tako kot za onsite SEO, tudi za offsite SEO rezultate in izvajanje aktivnosti, en kup SEO orodij (opisanih tudi na povezavi), ki so, po večini sicer plačljiva, a sam jih za spremljanje lastnih offsite SEO aktivnosti in rezultatov ne uporabljam.

Razlog je v tem, da za to, dokler si znate delo in evidence organizirati tako, da vam zadoščajo za vaše rezultate, plačljivih orodij, za SEO uspeh, ne potrebujete.

Primer kako offsite SEO rezulate preverjajo SEO orodja (npr.: KwFinder na spodnji sliki):

Preverjanje tehnične SEO ustreznosti spletne strani

Tehnična SEO ustreznost spletnih strani se preveri največkrat iz vidika hitrosti nalaganja spletne strani, ustrezne SEO strukture spletne strani, prilagodljivosti prikazovanja spletnih strani na mobilnih napravah in iz vidika varnosti spletnih strani (https certifikat).

Preverjanje hitrosti nalaganja spletne strani, se naredi z Google PageSpeedInsights (vir 7) – na sliki

Na zgornji sliki je prikazan rezultat iz Google PageSpeedInsights za url naslov na katerem so predstavljene jedilne mize online trgovine Pohistvo123.si.

Kako preverite ugled spletne strani

Za preverjanje ugleda spletne strani uporabite orodje UrlVoid (vir 2). Orodje na povezavi pregleda ali je spletna stran dodana na katero izmed aktualnih črnih list.

V okence vnesete url naslov spletne strani, ki ji želite preveriti (spletni) ugled:

Viri in dodatne informacije

1 – 5 načinov, da se preveri spletna stran ali je lažna (angl.)
2 – UrlVoid
3 – The importance of understanding intent for SEO
4 – H1 SEO experiment – Moz
5 – Can H1 tag improve my website’s SEO – WebFX
6Is it beneficial to have multiple links from the same site – Seo.co
7 – Google PageSpeed Insights