Kje & kako začeti z optimizacijo vaše spletne strani [če je ta postavljena že več let]

Optimizacija spletne strani se na novih spletnih straneh in na tistih spletnih straneh, ki so postavljene že dlje časa (npr. nekaj let) ne začne na istem koncu. Pri novo postavljanih spletnih straneh začnete z optimizacijo svoje strani pri raziskavi ključnih besed. Na podlagi te raziskave ključnih besed boste zasnovali menije, kategorije izdelkov, kategorije blogov, pristajalne strani, pa tudi, v nekaterih primerih, home page.

Pri optimizaciji že postavljene spletne strani ni potrebno le te začeti z raziskovanjem besed. Ker, dlje časa kot je vaša spletna stran že postavljena, obstoji večja verjetnost, da za nekatere ključne besede, vaša internetna stran, že dosega določene uvrstitve na Googlu.

Spodaj je, po korakih, od A do Ž, natančno prikazano kje in kako se lotite optimizacije svoje spletne strani, če je ta že postavljena. Kot rečeno, dlje časa kot je vaša spletna stran, že objavljena na internetu (in več kot ste na njej v preteklosti objavljali spletnih vsebin), večja verjetnost je, da se s številnimi ključnimi besedami že vaša stran nahaja na Googlu. Potrebno ji je samo izboljšati uvrstitve.

Optimizacijo vaše že obstoječe spletne strani začnete tako:

 • najprej morate izvedeti s katerimi ključnimi besedami se že nahajate na Googlu
 • nato morate zvedeti koliko je interesa med posameznimi ključnimi besedami med uporabniki Googla
 • nato boste želeli podobne ključne besede združiti skupaj (zato, da boste lažje gradili prepoznavnost vaše spletne strani, glede na posamezno tematiko)
 • nato morate zložiti različne ključne besede skupaj glede na isti url naslov (zato, da ne boste ustvarjali novih url naslovov za vsako ključno besedo posebej, ampak boste za več podobnih ključnih besed, optimizirali 1 url naslov)
 • za vsak najden url naslov določite ustrezno vrsto spletne vsebine
 • v zadnjem koraku morate identificirati še na kateri poziciji se trenutno nahaja vsak identificiran url (za vse prepoznane ključne besede) trenutno na Googlu. Potem se lotite optimizacije posameznih url naslovov.

Končna slika, ki jo želite dobiti (s spodaj opisanim postopkom) je to:

tabela za začetek optimizacije spletne strani
Namenoma sem na sliki prikazal podatke moje osebne spletne strani matijazajšek.com, z uvrstitvami na Googlu (desni stolpec X), ko sem prvič preverjal uvrstitve posameznih url-jev na Googlu. S takšno evidenco dobite pregled obstoječih url naslovov, ki jih boste v prihodnosti optimizirali. Vsak mesec, desno od zadnjih zabeleženih uvrstitev na Googlu, dodam nove dosežene uvrstitve, s čimer vidim ali pri svoji ootimizaciji evidentiranih url naslovov, napredujem ali ne. P.s.: isti sistem izvajam tudi na strani Seo-Praktik.si in pa tudi pri vseh strankah, ki jih učim samostojne optimizacije njihovih spletnih strani.

Kako pridete do takšne tabele v manj kot 3 minutah…

Spodaj je obrazložen postopek:

 • ime vaše spletne domene skopirajte v orodje Ubersuggest (in izberite državo trga na katerem nastopate s svojo spletno stranjo). Kliknite “Search”
vnos domene v ubersuggest
Ubersuggest omogoča, da enkrat na dan, brez prijave v orodje, pregledate eno spletno domeno. Z opravljeno prijavo imate 3 možnosti brezplačnega pregleda domen na dan. Plačljivega orodja jaz ne uporabljam. Ostale funkcionalnosti orodja Ubersuggest sem opisal v članku na povezavi. Namig: nikjer ne piše, da ne smete Ubersuggesta, na enak način, uporabljati za preverjanje vam konkurenčnih spletnih strani 🙂
 • v novem oknu, ki se vam odpre, odskrolajte do poglavja SEO keywords in kliknite na gumb “View all SEO keywords this domain ranks for”. To pomeni, da vam bo orodje prikazalo vse SEO ključne besede s katerimi rangira vaša spletna stran.
  Na spodnjem primeru so prikazane vse SEO ključne besede za katere rangira spletna stran Seo-Praktik.si, na Googlu:
seo kljucne besede seo praktik
Brez klika na knof “View all SEO keywords this domain ranks for” ,Ubersuggest prikaže ključne besede z najvišjimi iskalnimi volumni. S klikom na knof boste prišli do vseh ključnih besed.
 • v novem oknu se vam bodo odprle vse ključne besede, ki jih s klikom na “Export to CSV” izvozite v svojo razpredelnico:
izvažanje seo ključnih besed
 • v tabelo ste pridobili vse podatke, ki jih potrebujete za začetek optimizacije vaše obstoječe spletne strani:
seznam ključnih besed
Tabela vseh potrebnih podatkov za začetek onsite SEO optimizacije vaše spletne strani.
 • Stolpec B – seznam ključnih besed
 • Stolpec C – iskalni volumni posamezne ključne besede (mesečna iskanja na Googlu)
 • Stolpec D – trenutno dosežene pozicije na Googlu
 • Stolpec E – pričakovan obisk (glede na trenutno doseženo uvrstitev na Googlu) iz Googla
 • Stolpec F – SEO težavnost (kako težko se je uvrstiti na najvišja mesta na Googlu na lestvici od 1 do 100; 1 je najlažje)
 • Stolpec G – url naslov, ki je prikazan na Googlu, po tem, ko uporabniki vtipkajo izbrano ključno besedo iz stolpca B, v Google

NAMIG: pozorni boste opazili, da so podatki v tabeli zloženi že po enakih url naslovih skupaj in, da so isti url naslovi sortirani tudi že po velikosti iskalnega volumna od največjega do najmanjšega. To je pomembno zato, da imate pregledno izpisano kateri url naslov boste optimizirali za katere ključne besede. Pri čemer boste ključno besedo, ki ima najvišji volumen, postavili kot primarno ključno besedo za optimizacijo. Ostale besede so sekundarne.

Naslednji korak…. optimizacija posameznih url naslovov

Zdaj imate podatke o naslednjem:

 • točno za vsako posamezno ključno besedo imate izpisan iskalni volumen (interes uporabnikov Googla) in url naslov, ki se uporabnikom prikazuje na Googlu, ko posamezno besedo vtipkajo v iskalnik
 • za nekatere url naslove imate izpisanih več ključnih besed. Te url naslove boste optimizirali za vse te ključne besede. Začenši s tisto, ki vam je najbolj pomembna (ponavadi je to tista, ki ima najvišji iskalni volumen, ni pa to nujno).
 • za vse ključne besede imate znane trenutne uvrstitve na Googlu
 • začnite z optimizacijo tistih url naslovov s katerimi ste uvrščeni med 10 in 30 mestom. To so t.i. SEO low hanging fruits (ključne besede, ki ste jih uspeli na Googlu uvrstiti sorazmerno visoko, kljub temu, da pri njih še ni upoštevana SEO optimizacija). Na teh url naslovih bo rezultat viden najprej.

POZOR: pri optimizaciji obstoječih url naslovov ne spreminjajte samih url naslovov!!! Optimizirajte naslov, meta opis, h oznake in pač vse kar sodi k onsite SEO optimizaciji posameznega url naslova, ne spreminjajte pa samega url-ja (ker lahko s tem podrete notranje povezave med podstranmi ali izničite učinke morebitne, že v preteklosti izvajane, offsite SEO optimizacije). Najlažje se boste sistematično optimizacije vsakega url naslova za vse identificirane ključne besede lotili, če podatke v vaši že pridobljeni tabeli, dopolnite z evidenco, ki bo pokazala ali upoštevate posamezne SEO smernice. Poglejte sliko spodaj:

evidenca za onsite seo optimizacijo
Na sliki je prikazano nadaljevanje evidence iz zgornje tabele. Po tej evidenci boste spremljali za vsak identificiran url naslov katere SEO smernice posamezen url naslov upošteva in katere ne. Če je vaša spletna stran na internetu prisotna že več let, boste z zgoraj opisanim postopkom prišli do zelo velikega seznama ključnih besed. V takšnih primerih si je priporočljivo ključne besede in url naslove sortirati še na tiste, ki jih boste najprej optimizirali (aktualna SEO kampanja, na tiste, ki zaradi že doseženih visokih uvrstitev na Googlu, prioritetno optimizacije ne potrebujejo (razdelek monitoring) in na tiste, ki jih boste optimizirali v prihodnosti (potenciali).

Razlaga o tem kaj upoštevati pri vsaki SEO smernici, na zgornji sliki, je, s prikazom primerov vred, objavljena na povezavi Kako se izvaja SEO.