Google Discover [vpliv na SEO in kako ga vnovčiti]

V tem zapisu je podrobneje predstavljeno kaj je Google Discover, kako vpliva na SEO spletnih strani, kako dosežete prikaz vaših vsebin v Google Discover in kako merite rezultate te funkcionalnosti.

Kaj je Google discover

Google Discover je funkcija na platformi Google, ki omogoča uporabnikom odkrivanje vsebin, prilagojenih njihovim interesom, brez potrebe po aktivnem iskanju.

Na podlagi analize vedenja uporabnikov, prejšnjih iskanj in interakcij z Googlovimi storitvami, Discover samodejno prikazuje personalizirane vsebine, kot so novice, članki in videoposnetki.

google discover

Ta funkcija uporablja napredne algoritme strojnega učenja za prilagojeno priporočanje vsebin, kar povečuje vključenost uporabnikov.

Uporabniki lahko prilagodijo svoje nastavitve z izbiro tem, ki jih zanimajo, kar vpliva na prikaz vsebine.

Google discover omogoča interaktivnost, saj lahko uporabniki označijo vsebine kot zanimive ali nezanimive, kar izboljšuje natančnost algoritmov pri razumevanju njihovih preferenc.

Za lastnike spletnih mest je optimizacija za Google Discover ključna, saj vključuje SEO strategije, kot so kakovostna vsebina, mobilna optimizacija in hitrost nalaganja strani, kar lahko bistveno poveča organski doseg.

Poleg tega je pomembno spremljanje Google Analytics in Google Search Console za razumevanje delovanja vsebin v Discoverju.

Pravilna uporaba tehnik E-E-A-T (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness) je prav tako ključna za izboljšanje vidnosti v Google Discoverju.

Kako Google Discover vpliva na SEO optimizacijo

Google Discover pomembno vpliva na SEO optimizacijo (Search Engine Optimization), saj predstavlja novo priložnost za povečevanje organskega prometa na spletnih straneh.

Ker Discover temelji na algoritmih, ki uporabnikom prikazujejo personalizirano vsebino, optimizacija za to platformo vključuje nekaj specifičnih strategij:

  1. Kakovostna vsebina: Google Discover daje prednost visokokakovostni vsebini, ki je relevantna in informativna. Vsebina mora biti dobro raziskana, avtoritativna in zanesljiva, kar pomeni, da je uporaba tehnik E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ključna.
  2. Svežina vsebine: Discover pogosto prikazuje najnovejše vsebine. Redno posodabljanje spletne strani z novimi članki in objavami povečuje možnost, da se te vsebine prikažejo uporabnikom.
  3. Optimizacija slik in videov: Vizualne vsebine igrajo pomembno vlogo v Google Discoverju. Optimizacija slik z uporabo visokokakovostnih, privlačnih vizualov in ustreznimi alt oznakami lahko poveča možnosti za prikazovanje. Prav tako so videoposnetki, ki so ustrezno označeni in optimizirani, pomemben del strategije.
  4. Mobilna prijaznost: Ker veliko uporabnikov dostopa do Google Discoverja prek mobilnih naprav, je mobilna optimizacija spletnih strani ključna. Strani morajo biti hitre, odzivne in enostavne za navigacijo na mobilnih napravah.
  5. Uporaba strukturiranih podatkov: Implementacija strukturiranih podatkov (schema markup) pomaga Googlovim algoritmom bolje razumeti vsebino na strani, kar lahko poveča možnosti za prikazovanje v Discoverju.
  6. Angažiranost uporabnikov: Vsebina, ki spodbuja visoko angažiranost uporabnikov, kot so daljši čas na strani, deljenje vsebine in pozitivne povratne informacije, je bolj verjetno, da se bo prikazovala v Discoverju. Google meri angažiranost in uporablja te podatke za prilagajanje svojih priporočil.
  7. Optimizacija naslova in meta opisov: Privlačni naslovi in meta opisi, ki natančno odražajo vsebino, povečujejo možnost klikov in pozitivno vplivajo na prikazovanje v Google Discoverju.

Za spremljanje učinkovitosti vsebine v Google Discoverju je pomembno uporabljati orodja, kot sta Google Analytics in Google Search Console, kjer lahko lastniki spletnih strani spremljajo promet, ki ga generira Discover, ter analizirajo, katere vsebine so najbolj uspešne.

Ta vpogled omogoča nadaljnjo optimizacijo strategij za doseganje večje vidnosti in vključenosti v Google Discoverju.

Kako dosežete prikaz vaše spletne strani v Google Discover

Doseganje prikaza vaše spletne strani v Google Discover zahteva celovito strategijo, ki vključuje več ključnih elementov SEO optimizacije.

Najprej je potrebno ustvariti vsebino, ki je relevantna in aktualna, saj Discover daje prednost novicam in temam, ki so trenutno priljubljene.

Poleg tega je pomembno, da vsebina naslavlja specifične uporabniške interese in odgovarja na pogosta vprašanja v vaši niši.

Uporaba ključnih besed z dolgim repom (long-tail keywords) in tematskih grozdov (topic clusters) pripomore k boljši razumevanju vsebine s strani Googlovih algoritmov.

Implementacija strukturiranih podatkov (npr. Schema Markup), ki omogočajo bogate prikaze in boljše razumevanje vsebine, je prav tako ključna.

Optimizacija za Core Web Vitals zagotavlja, da je vaša stran tehnično optimizirana za hitrost, odzivnost in vizualno stabilnost, kar je pomembno za uporabniško izkušnjo in rangiranje v Google Discoverju.

Poleg tega je treba zagotoviti, da je vaša spletna stran mobilno prijazna in uporablja AMP (Accelerated Mobile Pages) za hitrejše nalaganje na mobilnih napravah.

Vsebina naj bo vizualno privlačna, z uporabo visokokakovostnih slik in videoposnetkov, ki so pravilno označeni z alt besedilom in video sitemap.

Engagement metrike, kot so čas na strani, nizka stopnja odboja in interakcije z vsebino (npr. deljenje na družbenih omrežjih), so ključne, saj Google Discover daje prednost vsebinam, ki vzbujajo visoko angažiranost uporabnikov.

Redno spremljanje teh metrik s pomočjo Google Analytics in Google Search Console omogoča prilagoditev strategij za izboljšanje vidnosti.

Ustvarjanje avtoritativne vsebine, ki vključuje citate, reference in povezave na zanesljive vire, pomaga povečati zaupanje in avtoriteto vaše strani.

Link-building strategije, ki vključujejo pridobivanje kakovostnih povratnih povezav, dodatno krepijo avtoriteto vaše spletne strani.

Prav tako je pomembno vzdrževati aktivno prisotnost na družbenih omrežjih, saj deljenje vsebin povečuje njihov doseg in lahko prispeva k njihovemu prikazovanju v Google Discoverju.

Spremljanje trendov in uporabniških interesov s pomočjo orodij, kot je Google Trends, vam omogoča ustvarjanje vsebin, ki so v skladu z aktualnimi zanimanji občinstva.

Personalizacija vsebin na osnovi preteklih interakcij uporabnikov z vašo stranjo lahko poveča verjetnost ponovnih obiskov in angažiranosti.

Poleg tega je treba zagotoviti, da vsebine spoštujejo Googleove smernice za ustvarjalce in politike kakovosti vsebin, kar vključuje izogibanje zavajajočim praksam in zagotavljanje transparentnosti.

Uporaba analitičnih orodij za spremljanje delovanja vsebine v realnem času omogoča prilagoditve in optimizacije za doseganje boljših rezultatov.

Skrb za uporabniško izkušnjo na vseh ravneh – od hitrega nalaganja strani do intuitivne navigacije in kakovostne vsebine – je ključna za uspeh v Google Discoverju.

Kako in kje meriti rezultate Google Discover

Merjenje rezultatov v Google Discover zahteva uporabo naprednih analitičnih orodij in metod, ki omogočajo natančno spremljanje učinkovitosti vsebine.

Glavno orodje za merjenje teh rezultatov je Google Search Console, kjer lahko dostopate do poročila o uspešnosti Discoverja:

merjenje rezultatov google discover

V tem poročilu najdete podatke o prikazih, klikih in CTR (Click-Through Rate) za vsebine, ki se prikazujejo v Google Discoverju.

Analiziranje teh metrik vam omogoča, da ocenite, katere vsebine so najbolj uspešne in kako pogosto uporabniki klikajo na vašo vsebino.

Poleg tega lahko spremljate demografske podatke in naprave, ki jih uporabniki uporabljajo za dostop do vaše vsebine, kar vam pomaga razumeti, katera občinstva so najbolj angažirana.

Uporaba Google Analytics je prav tako ključna, saj omogoča globlji vpogled v uporabniško vedenje po klikih na vsebino iz Discoverja.

V Google Analytics lahko nastavite segmentiranje prometa iz Google Discoverja in analizirate seje, povprečni čas na strani, stopnjo odboja in konverzije, povezane z obiskovalci iz te platforme.

Pomembno je tudi spremljanje tokov vedenja (behavior flows), kar omogoča razumevanje, kako uporabniki navigirajo po vaši strani po prihodu iz Discoverja.

UTM oznake (Urchin Tracking Module) so koristne za natančno sledenje kampanjam, saj omogočajo identifikacijo specifičnih URL-jev in sledenje njihovi uspešnosti v Discoverju.

Poleg tega je vredno investirati v orodja za social listening in analitiko družbenih omrežij, ki lahko dodatno osvetlijo, kako vsebine iz Discoverja odmevajo na družbenih platformah in kakšna je angažiranost uporabnikov.

Heatmap orodja, kot sta Hotjar ali Crazy Egg, omogočajo analizo, kako uporabniki interagirajo z vašo spletno stranjo po prihodu iz Discoverja, kar lahko razkrije, katere dele strani najbolj pritegnejo pozornost.

Prav tako je pomembno spremljati hitrost nalaganja strani in tehnične vidike z uporabo orodij, kot je Google PageSpeed Insights, saj lahko ti faktorji vplivajo na uporabniško izkušnjo in posledično na uspešnost v Discoverju.

A/B testiranje vsebine in pristajalnih strani (landing pages) omogoča optimizacijo in izboljšanje konverzij ter angažiranosti uporabnikov, kar je ključnega pomena za dolgoročno uspešnost v Google Discoverju. Na koncu je redno spremljanje in prilagajanje strategij na podlagi teh analiz nujno za vzdrževanje in izboljšanje vidnosti ter uspešnosti vaše vsebine v Google Discoverju.

Preberite še: