Primer dvigovanja spletne strani na prvo stran Googla – Kaj je mogoče narediti v sedmih mesecih?

V članku, v nadaljevanju, je bolj podrobno predstavljen eden izmed zadnjih primerov dvigovanja spletne strani na prvo stran Googla. Spletna optimizacija se je na predstavljenem primeru izvajala 7 mesecev.

Zapis vam bo pomagal, ne samo zato, da vidite kaj in kako smo delali, da smo opisovano spletno stran, na težke/generične ključne besede, pripeljali na prvo stran Googla, ampak tudi zato, da si boste sami znali nastaviti podobne evidence aktivnosti, potrebnih, če hočete svoje spletne strani, pripeljati na prvo Googlovo stran in pa tudi, da vidite katere vse aktivnosti je potrebno sploh izvajati, da spletna stran, nekoč, v prihodnosti, pristane na prvi Googlovi strani.

Case study je prikazan za spletno trgovino na slovenskem Googlu, branža, ključne besede in pa samo ime domene spletne strani, pa so v prikazu, namerno zakriti (ker za odkritje teh podatkov nimam ne dovoljenja, hkrati pa človek nikoli ne ve, kdo od konkurentov, predstavljenega primera naše stranke, tudi spremlja in bere te zapise).

Celoten pregled in rezultate dvigovanja spletne strani proti prvi strani Googla, razkrije spodnja slika.

Pozorno poglejte sliko (pod sliko so obrazložene posamezne točke):

Izbor ključnih besed za dvigovanje spletne strani na prvo stran Googla

Pod točko 1, stolpec A, so najprej zabeležene ključne besede, ki so spletni trgovini zanimive za “napadanje” prve Googlove strani. Opazili boste, da se stolpec A deli na besede, posebej segmentirane v AKTUALNI FOKUS in ostale ključne besede (druga oranžna, vodoravna vrstica).

V segment Aktualni fokus smo dali ključne besede, ki jim najprej oz. trenutno dvigujemo pozicije na Googlu, razlog, da pa so ključne besede ločene na aktualne (za dvigovanje proti prvi Googlovi strani) in ostale (t.i. bodoči potenciali), je pa največkrat v tem, da, če se dvigovane besede ne ločijo, zelo dosti strank, ob “poplavi” vseh priložnosti, ki jih vidi v ključnih besedah, izgubi fokus na besedah, ki se jim sploh dviguje pozicije.

Če je budžet spletne strani (finančno, kadrovsko, motivacijsko) mali, ne moreš dvigovati 300 besed hkrati ali pa celo, ne vedeti katere besede dviguješ na prvo stran. Definiran fokus na ključnih besedah pomaga tudi zato, ker dvigovanje spletne strani (t.i. offpage seo optimizacija), na posamezne ključne besede ni delo za en mesec ali tri, ampak kot boste videli v nadaljevanju, delo za več mesecev, če ne celo let.

Logika določitve (in ločitve) fokusiranih besed od ostalih besed, za “pohod” na prvo Googlovo stran, je preprosta.

Ko spletna stran doseže prvo stran (za ciljano ključno besedo), se jo iz segmenta “fokusiranih ključnih besed” preprosto prestavi med ključne besede nad katerimi se izvaja monitoring oz. branjenje doseženih pozicij, med fokusirane ključne besede za nadaljno rast spletne strani, pa se prestavijo druge besede iz skupine “potenciali”.

prva stran googla nasvet

Izbrane ključne besede za offsite seo optimizacijo (tako fokusirane ključne besede kot potencialne ključne besede), so izbrane ne samo na podlagi višine iskalnih volumnov (stolpec B), ampak tudi iz vidika profitabilnosti, marže, prodajnega potenciala in pa težavnosti (seo difficulty) dvigovanja vsake od ključnih besed. Nima namreč smisla v strategijo spletne optimizacije dodajati ključnih besed, ki nimajo prodajnega potenciala, kjer je marža ali iskalni volumen slab in pa tudi ne ključnih besed, ki bi, glede na konkurenco, zahtevale večje budžete kot jih je za dosego ciljev, pripravljen odšteti naročnik.

Zakaj je pri dvigovanju spletne strani proti prvi strani Googla, pametno NATANČNO spremljati ciljane url naslove

V točki 2, stolpec C, lahko vidite, da so za vsako izbrano ključno besedo (aktualno + potencialno ključno besedo, za dvigovanje v prihodnosti), zapisani url naslovi, ki jih Google trenutno prikaže. Razlog, zakaj si je pametno zapisati ciljne url naslove spletnih vsebin, s katerimi targetiramo posamezne ključne besede, je v tem, da se nemalokrat med samim dvigovanjem spletne strani, zgodi, da Google začne prikazovati DRUGI url naslov, od tistega, ki smo se ga mi namenili dvigovati proti prvi strani.

Če url naslovov nimamo zabeleženih, tega niti ne moremo opaziti.

Hkrati pa, če se že zgodi, da Google prikazuje drugi url naslov, kot ga mi dvigujemo proti prvi strani Googla, kak mesec ali dva vztrajamo še na “našem”, ciljanem url naslovu, potem pa, če Google vztraja “na svojem url naslovu”, nima smisla biti bolj papeški od papeža in preprosto začnemo povratne povezave “streljati” na url naslov, ki bi ga Google rad videl na prvi strani.

Dostikrat to, natančno spremljanje ciljanih url naslovov, pove tudi, da je smiselno našemu predvidenemu url naslovu urediti “canonicalization” in s tem dati še dodaten “boost” url naslovu, ki bi ga Google sicer želel videti med organskimi prikazi.

Katere minimalne “onsite SEO zahteve” je, pred dvigovanjem spletne strani, smiselno upoštevati

Offpage SEO optimizacija (dvigovanje spletne strani proti prvi Googlovi strani) je toliko težja, kolikor je slabši “onsite SEO”.

Boljše kot spletna vsebina na ciljanem url naslovu, zadostuje aktualnim (a spreminjajočim se) SEO smernicam, manj energije (v času in denarju) bo potrebno, da se vidijo offsite SEO rezultati. Oziroma manj napora bo potrebno, da spletna stran, za izbrane ključne besede, doseže prvo Googlovo stran.

Zato lahko v točki 3, kar v celem rdečem kvadratku, vidite “trenuten” pregled minimalnih onsite SEO zahtev, ki jih je dobro, urediti čimprej. V vsakem primeru pa PRED offsite seo optimizacijo.

V strategijah SEO nastopa, ki so predstavljene na povezavi, lahko preberete, da je implementacija onsite SEO rezerv, v večini primerov SEO strategij, na prvem mestu, izboljšave spletnega nastopa in spletne vidnosti po organski poti.

Med osnovne/trenutne, minimalne onsite SEO zahteve, sam prištevam, naslednje:

 • po SEO smernicah urejen in marketinško privlačno spisan, SEO Title (hint: pogledati k opisom SEO naslovov konkurence tako med plačljivimi kot organskimi prikazi)
 • po aktualnih SEO smernicah urejen, marketinško privlačen, a ne “preveč piarovsko rumen) meta opis. Piar SEO naslovi in meta opisi so koristni za spletne strani, ki živijo od klikov, po mojem mnenju, pa za komercialne in podjetniške spletne strani, na dolgi rok, prej škodijo kot koristijo.
 • po SEO smernicah urejena H1 oznaka spletne vsebine
 • po ključnih besedah poimenovani izdelki v spletnih trgovinah
 • po SEO smernicah opisana spletna vsebina (opisi produktov, opisi kategorij v produktih,…)
 • url naslov, ki vključuje ciljano ključno besedo (+ unikaten ident, ker pač ne morejo/ne smejo biti produkti v spletnih trgovinah, optimizirani na iste ključne besede)
dvigovanje spletne strani na prvo stran Googla

Seveda ni v vseh spletnih trgovinah in na vseh spletnih straneh, aktualnim SEO smernicam, enostavno zadostiti, ker se pač CMS-ji med sabo zelo razlikujejo, nemalokrat pa imajo nekatere spletne trgovine celo unikatne/custom made CMS-je za njihove trgovine, zato pač poskušamo na url naslovih, po SEO smernicah, urediti tiste stvari, ki se najprej in najhitreje sploh dajo urediti. Ostale pa damo “sprogramirat” računalničarjem. V opisovanem primeru, je CMS omogočal res ZEEEELO MALO “ONSITE SEO” popravkov, zato je, vsaj zame, ta primer še posebej zanimiv (še posebej, ker so nekateri sogovorniki v moji ekipi kar vnaprej napovedali, da brez onsite SEO, te strani pač ne moremo pripeljati na prvo stran Googla). 

Na sliki boste opazili, da so “minimalne onsite SEO rezerve” pobarvane, za vsak ciljan url naslov, rdeče ali zeleno. S tem preprostim “barvanjem” imate hiter pregled nad tem, kje ima posamezen url naslov, še rezerve, kje pa so minimalne onsite SEO zahteve, že izpolnjene.

Hint: če na nekem url naslovu, izpolnite vse minimalne onsite SEO zahteve, do not stop there….. Implementirajte še druge. Z vsakim dodatnim upoštevanjem “onsite SEO malenkosti”, olajšate delo na offsite SEO strani. Preberite še kaj vse še lahko optimizirate na spletni strani, na povezavi.

Rezultati dvigovanja spletne strani

Točka 4 prikazuje rezultate offsite SEO optimizacije:

 • Avgusta 2018, ko so podatki bili izmerjeni in zabeleženi prvič, je od 13 ključnih besed, 7 bilo takšnih, ki so bile uvrščene nad 63 in višje mesto (najtežja beseda je bila najdena na 63. mestu, ostale na pozicijah celo nad 100).
 • po sedmih mesecih dela (marec 2019), sta od 13 ključnih besed, samo še dve na pozicijah nad 20, 6 ključnih besed se nahaja med prvimi petimi prikazi na prvi strani Googla, še štiri ključne besede pa na prvi strani Googla, v spodnji polovici. Ena ključna beseda je “pristala” na drugi Googlovi strani.

Zaključek

Dvigovanje spletne strani proti prvi strani Googla, ni “projektek”, za katerega se je treba odločiti hipno in stihijsko.
Vsaj po mojem mnenju, zahteva dober razmislek in debato z naročnikom o tem:

 • da se sploh odkrije in definira naročniku/partnerju, zanimive/profitabilne ključne besede,
 • da se razloži, da offsite seo optimizacija ni nekaj kar se pri spletnem nastopu, izvaja izolirano od ostalih spletnih aktivnosti (dober onsite seo zeeelo olajša offsite seo) in,
 • da rezultat sigurno ne bo prišel čez noč.